Homofile samer – ei usynlig gruppe

Publisert

En ny levekårsundersøkelse gjennomført av Fafo viser at lesbiske og homofile samer nærmest er usynlige i både storsamfunnet og i lhbt-miljøet. Fafo, Institutt for arbeidslivs og velferdsforskning, offentliggjør i dag rapporten «Lesbiske og homofile i Sápmi. En narrativ levekårsundersøkelse» av Fafo-forskerne Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter. Rapporten, som er gjennomført på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, er en oppfølging av regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.– Samer har hittil nesten vært «glemt» i forskningen om lesbiske og homofiles situasjon, og usynliggjøring har som konsekvens at det i dag finnes lite informasjon om lesbiske og homofile samers livssituasjon, sier Fafo-forsker Bjørn Richard Nuland.Rapporten viser hvordan kjønnsroller, familiebånd, religion, tradisjoner, diskriminering og fordommer gjør det vanskelig å stå fram som homofil i et samisk miljø. – Disse funnene viser at det på mange måter er de samme undertrykkelsesmekanismene som lesbiske og homofile opplever i det norske samfunnet, men lesbiske og homofile samer sier at det kan være tøffere å stå fram i samiske miljøer enn i norske.En del lesbiske og homofile samer rømmer til Oslo og andre byer i Norge. Men det finnes fortsatt mange lesbiske og homofile i Sápmi. – Samisk kultur og identitet er viktig for informantene. De har opplevd avvisning og diskriminering, men er samtidig stolte av å være både same og homo.Som andel av totalbefolkningen er lesbiske og homofile samer ikke ei stor gruppe, men det er likevel ei gruppe som består av et ikke ubetydelig antall personer.– I og med at vi ikke har noen eksakte tall på den samiske befolkningen, er det ikke lett å estimere den lesbiske og homofile befolkningen blant samene heller. Det er vanlig å anta at lesbiske og homofile utgjør 3–5 prosent av en befolkning. Hvis vi antar at det er 40 000 samer i Norge, trekker fra noen barn og beregner 3–5 prosent av den voksne befolkningen, får vi et sted mellom 1000 og 1500 personer. Det er et betydelig antall personer som storsamfunnet har gjort nesten usynlig, sier Nuland og legger til at hvis en skal få redusert fordommene må tausheten brytes.Levekårsundersøkelsen kan leses i sin helhet her: fafo.no