Homofile usynlige i levekårsundersøkelser

Publisert

I Sverige viser en ny undersøkelse at homofile har dårligere psykisk helse enn andre. Nå krever både Helseutvalget og LLH at seksuell orientering blir tatt med i Statistisk sentralbyrås (SSBs) årlige levekårsundersøkelser for å kartlegge norske forhold. Elisabeth Rønning i SSB sier at spørsmålet vil bli vurdert for årets undersøkelse. I forrige uke skrev Blikk Nett om undersøkelsen fra det svenske folkehelseinstituttet som viser at den psykiske helsetilstanden hos homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (HLBT) er langt dårligere enn hos den øvrige befolkningen. I Norge er seksuell orientering overhodet ikke nevnt i SSBs helse- og levekårsundersøkelser. I et intervju med Blikk uttrykte faglig og administrativ leder i Helseutvalget, Rolf Angeltvedt, et sterkt ønske om å ta med seksuell orientering for å sikre at disse undersøkelsene kan gi reell kunnskap om homobefolkningens helsetilstand også i Norge. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) har nå bedt Statistisk sentralbyrå (SSB) om å ta med seksuell identitet som variabel i de store, årlige levekårsundersøkelsene. Elisabeth Rønning i seksjon for levekårsstatistikk i SSB sier til Blikk Nett at dette vil bli tatt opp i det rådgivende utvalget som vurderer spørsmål, metode og gjennomføring av undersøkelsene. – Spørsmål om seksuell identitet er vurdert som sensitivt, og har ikke vært med i disse undersøkelsene tidligere. De blir gjennomført som intervju ansikt til ansikt, og det å spørre om seksuell identitet er vurdert som vanskelig å få svar på, sier Rønning. Levekårsundersøkelsene er delt inn i tre tema som alternerer fra år til år. Temaene kan grovt deles inn i helse, arbeid og fritid. Et rådgivende utvalg vurderer og kommer med innspill til spørsmål og problemstillinger. – Neste gang utvalget møtes, en gang i løpet av 2006, vil spørsmålet om seksuell identitet som variabel i levekårsundersøkelsene bli vurdert, sier Rønning. – Henvendelsen fra LLH er den første vi har fått om dette temaet, og vi vurderer løpende hvordan disse undersøkelsene skal utformes og gjennomføres. Nå vil dette bli tatt opp i diskusjonene vi skal ha i løpet av året, lover Elisabeth Rønning i SSB til Blikk Nett.