Homogener øker reproduksjonen

Publisert

Homofile menn er mer maskuline og har større penis. Forskerne er fascinert. – Forskerne har sett på mange sider av homoseksualitet. Ett eksempel er at homofile menn har større penis enn heterofile menn. Homoseksuelle menn viser en rekke fysiske trekk som er overmaskuliniserte i forhold til heteroseksuelle menn, sier stud psychol Dag Moen ved Universitetet i Tromsø. Psykologisk er det annerledes, her viser homoseksuelle menn at de er nærmere egenskaper som er typisk for kvinner. Forskerne tester en rekke grunnleggende trekk som var viktige den gang mennesket som art oppsto. Disse trekkene viser at det var stor forskjell mellom kjønnene. I tillegg måles noen fysiske trekk, for eksempel hender, som er et godt mål på testosteron i fosterlivet. – Kjønnshormonene i fosterlivet former de mentale trekkene som i stor utstrekning viser kjønnsforskjellene. Dataene som samles inn en gir en muligheten til å beskrive de hormonelle fundamentene for seksuell orientering, som videre kan bygge opp under en evolusjonær modell, sier Moen.

Øker reproduksjonen

Dagens naturvitenskapelige oppfatning gjør homoseksualitet til et interessant trekk ved mennesker og dyr. Tre til fem prosent av alle mennesker er eksklusivt homofile (på tvers av kultur og tid). Homoseksuelle får ikke barn i et naturlig miljø og bidrar ikke direkte til reproduksjon.– Homoseksualitet påvirker reproduksjon direkte, det er derfor rimelig å anta at homoseksualitet har en indirekte effekt på reproduksjonen. For eksempel kan den homoseksuelles slektninger, som også er disponert for homoseksualitet, få flere barn, sier evolusjonsbiolog Philip Skau ved Universitetet i Tromsø.Den evolusjonære oppfatning er vårt rammeverk for å studere homofile. En konsekvens av evolusjon, naturlig og seksuell utvelgelse, er at ethvert trekk som holder seg stabilt på tvers av tid og kultur, må ha en eller annen funksjon som fremmer reproduktiv suksess hos gruppen.

Politisk betydning

Dersom dette naturvitenskapelige prosjektet, som er uavhengig av politiske synspunkter, kan bygge opp dokumentasjon for denne forståelsen, vil en positiv konsekvens av dette kunne være at homoseksualitet blir legitimert. Det kan få stor politisk betydning, fordi det ikke lenger vil være mulig å snakke om homoseksualitet som noe unaturlig.Dag Moen gjennomfører testing i Oslo til og med søndag 11. juni.Testen består av to deler. Den første delen består av å identifisere menneskers følelser gjennom ansiktsuttrykk, fra en rekke foto på en dataskjerm. Den andre delen består i å gjennomføre en test på papir, som sier noe om temperament og karakter. Testen tar 30 minutter.