Homoprester håper på ny dialog

Publisert

Fredag la Kirkens lærenemnd fram sin uttalelse som slår fast at homofilispørsmålet ikke er splittende. Lærenemnda mener Kirken kan leve med to ulike syn og tillate homofile og lesbiske i vigslete stillinger. Nå håper Margrete Hovland Malterud og Gard Realf Nielsen, som begge er homofile og ordinerte prester, at mindretallet vil ta konsekvensen av uttalelsen og møte dem til en reell dialog. I bispekollegiet er det nå flertall for å gi homofile og lesbiske vigslete stillinger i Kirken etter at biskopene Laila Riksaasen Dahl og Finn Wagle snudde i homospørsmålet underveis. Nestleder i nemnda, Turid Karlsen Seim, mente uttalelsen er et vendepunkt i synet på homofile og lesbiskes plass i Den norske kirke. Men nemndas leder Torlief Austad tilhører mindretallet og mener situasjonen nå er tilspisset og vil være en belastning for Kirken. Lesbiske Margrete Hovland Malterud og homofile Gard Realf Nielsen, begge ordinerte prester, er positive til uttalelsen fra lærenemnda. Men de er også avventende til hva konsekvensene vil bli. – Det er positivt at to biskoper har skiftet syn og at det nå er flertall i bispekollegiet for at homofile og lesbiske kan ha vigslete stillinger. Lærenemnda mener også at vi kan leve med to ulike syn i Kirken i denne saken, men jeg er avventende til jeg ser de praktiske konsekvensene, sier prest i Vestre Aker menighet, Margrete Hovland Malterud, til Blikk Nett. – Jeg synes det er trist at motstanderne i nemnda, deriblant min egen biskop er så tydelig i sin språkbruk når det gjelder hvordan de ser på meg som lesbisk prest, sier Hovland Malterud. – Ole Chr. Kvarme uttalte da han ble biskop at han ønsket dialog om dette spørsmålet. Men den språkbruken han stiller seg bak, opplever ikke jeg som inviterende til dialog, fortsetter Hovland Malterud. – Tror du det blir lettere for deg å få prestejobb nå? – Jeg håper dette vil gjøre det lettere å få prestejobber, og at mine kvalifikasjoner som prest er tema når jeg søker stillinger i Oslo bispedømme, ikke at jeg lever i partnerskap, sier Hovland Malterud. Gard Realf Nielsen synes også det er svært gledelig at to biskoper har skiftet syn i homosaken. – Måten Laila Riksaasen Dahl redegjør for sitt nye syn, viser at hun til fulle har skjønt hva dette handler om. Jeg er enig med nemnda i at det er viktig å fortsette dialogen og samtalen i Kirken om dette spørsmålet. Det som er annerledes nå, er at mitt og andres syn gjennom nemndas uttalelse er legitimert og vi kan møte våre meningsmotstandere på likefot, sier Gard Realf Nielsen, som er ordinert prest men jobber for tiden som saksbehandler i Kunnskapsdepartementet. – Vi må alle være villige til å møte dem vi er uenige med, med et åpent sinn. Når det er sagt, undrer jeg meg over at de som er uenig med meg kan være så skråsikre på at deres syn på homofili er det eneste riktige og sanne. Det mener jeg ikke er å skape rom for dialog, fortsetter Nielsen, som likevel er overbevist om at det vil bil lettere å få jobb i Kirken for homofile prester. – Det er historisk med et flertall i bispekollegiet for å gi lesbiske og homofile en fullverdig plass i Kirken. Jeg håper at denne uttalelsen kan bidra til at skyttergravskrigen mellom de to ulike sidene kan erstattes av en reell og fruktbar dialog, avslutter Nielsen.