Kulturhistorisk pissoir

Publisert

Miljøminister Erik Solheim og Oslos ordfører Fabian Stang kom smilende ut av pissoiret i Stensparken da de i dag var med på markeringen av at stedet nå er fredet av Riksantikvaren. – Dette er en funksjonalistisk bygning som er artig og spennende. Det er også et minnesmerke over norsk kulturhistorie og avvikerhistorie, sa miljøvernministeren. I midten av oktober i 2008 startet Riksantikvaren arbeidet med å frede pissoiret i Stensparken på Fagerborg i Oslo. Bakgrunnen for å frede bygningen er å synliggjøre pissoiret som et hverdagsmonument i Oslos byarkitektur og som kulturhistorie.Pissoiret, som ble oppført i 1937, er ett av tolv steder Riksantikvaren vil frede i løpet av Kulturminnevernåret 2009.Miljøminister Erik Solheim vokste opp i Stensgata og har i løpet av barndommen fartet mye i Stensparken og i området rundt.– Da jeg første gang hørte at man skulle verne dette pissoiret, som jeg husker veldig godt fra min egen barndom, så tenkte jeg «nja», det skal jeg innrømme, fortalte Solheim til de frammøtte utenfor «Kjærlighetskarusellen».– Jeg ble overbevist av Riksantikvaren om at dette har en enorm verneverdi som funksjonalistisk bygning, og jo mer jeg tenkte på det, fant jeg ut at det også er et sterkt symbol på at veldig mye går framover i Norge.Solheim og de andre barna i nabolaget rundt «Kjærlighetskarusellen» visste at de skulle holde seg unna, men ikke hvorfor.– Jeg må innrømme at jeg ikke visste hva det betydde. Det var heller ingen som snakket eller forklarte oss hva som foregikk. Det var noe farlig, sa Solheim og la vekt på at det ikke er så mange år siden, tross alt.– Det er ikke tilbake til Steinalderen, men til 60-tallets Oslo, hvor homofili var en skjult ting. Man trengte derfor møtesteder som dette. Jeg mener det er fantastisk at det går så raskt framover. En generasjon er tross alt kort tid, sett i et perspektiv. Homofile møter fortsatt på vanskeligheter og stengsler i samfunnet, men det er et gigantisk skritt framover, så la dette være et minnesmerke for det, sa miljøministeren før han avsluttet med å gratulere Riksantikvaren.– Alt i alt er det en funksjonalistisk bygning som er artig og spennende. Men det er også et minnesmerke over norsk kulturhistorie og avvikerhistorie, slik det ble oppfattet den gangen.Stor symbolverdiOrdfører Fabian Stang måtte steppe inn på kort varsel da byrådsleder Erling Lae hadde fått influensa.– Men det er influensa av den gode sorten, sa Stang før han også gratulerte Riksantikvaren med dagen.– Dette, kjære venner av kulturminner, er viktig. Det sies at skal du vite hvor du skal, så må du være bevisst på hvor du kommer fra. Det er vel egentlig kjernen i det at vi tar vare på steder og plasser som betyr noe mer enn bare sin praktiske funksjon, sa ordføreren.– Fellesnevneren er at de alle forteller eller representerer en historie som ikke må glemmes for ettertida. Dette pissoiret i Stensparken er et slikt sted.Ordfører Stang trakk i likhet med Solheim frem de homofiles rettigheter i samfunnsutviklingen.– Jeg vil legge vekt på at dette pissoiret ikke bare har arkitektoniske verdier, men også stor symbolverdi for utviklingen for de homofile. Jeg er stolt av å leve i en by hvor vi i løpet av en generasjon har kommet så langt, sa Stang.