Lesbisk leder i Utdanningsforbundet

Publisert

Mimi Bjerkestrand ble i dag valgt til ny leder i Utdanningsforbundet. – Jeg har erfart og lært mye av det å være annerledes, og det tror jeg er en styrke i jobben som nå skal gjøres, sier Mimi Bjerkestrand. Det var en svært glad Mimi Bjerkestrand som i dag takket Utdanningsforbundets landsmøte for tilliten og tok oppgaven med å lede forbundet videre.Mimi Bjerkestrand fikk 97 stemmer av Utdanningsforbundets delegater på landsmøtet på Lillehammer. Hun overtar etter Helga Hjetland, som har hatt vervet i 8 år.

Viktige vedtak

Den nye lederen har klare visjoner for det skolepolitiske arbeidet når det gjelder lhbt i skolen, men forteller at landsmøtet allerede før hun ble valgt hadde lagt grunnsteinen.– Dette landsmøtet har kommet med forslag til viktige tiltak som handler om at vi skal ha skoler og barnehager som er fri for diskriminering, sier Mimi Bjerkestrand til Blikk Nett.Bjerkestrand er selv lesbisk og har klare tanker om skolens rolle når det gjelder diskriminering av minoriteter i skolen.– Vi som lærere har en dobbel rolle, noe vi må være veldig observante på. Vi skal sørge for et arbeidsliv i norske skoler og barnehager som er fritt for diskriminering. Den andre rollen er at det er vi i skolen som utdanner Norge. Det betyr at vi skal sørge for gode verdier og holdninger i et godt læringsmiljø, slik at våre unge homofile opplever at det er både stolt, sterkt og flott å være homofil.At hun selv er lesbisk mener Bjerkestrand vil styrke Utdanningsforbundets lhbt-arbeid.– Jeg tror har erfart og lært mye og mangt av det å være annerledes, og det tror jeg er en styrke i jobben som nå skal gjøres. Jeg tror også det vil være et viktig symbol og noe som er identitetsskapende både for våre medlemmer og våre barn og unge i skoler og barnehager, sier Mimi Bjerkestrand.Den nye ledelsen og det nye sentralstyret tiltrer ved årsskiftet og er valgt for tre år.