LLH risikerer å miste 400.000

Publisert

LLH står i fare for å miste 400.000 kroner til sitt antidiskrimineringsprosjekt fordi de ikke har levert rapporter på tidligere prosjekter. – Vi har etter gjentatte purringer ikke fått rapport fra antidiskrimineringsprosjektet i 2004, og vi har heller ikke fått oversendt evalueringsrapporten for 2005, sier statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og likestillingsdepartementet. LLH fikk 500.000 kroner i 2004 til et antidiskrimineringsprosjekt. I 2005 fikk de 100.000 kroner for å evaluere dette arbeidet. Begge bevilgningene kom fra det som da het Barne- og familiedepartementet. Både prosjektrapporten og evalueringsrapporten skulle vært oversendt departementet for flere måneder siden. Prosjektrapporten i første kvartal i år og evalueringsrapporten i desember i 2005. Barne- og likestillingsdepartementet har i år avsatt inntil 400.000 kroner til videreføring av LLHs antidiskrimineringsarbeid, og organisasjonen står nå i fare for å ikke få denne bevilgningen likevel. – Vi har purret LLH gjentatte ganger uten resultat. Det er helt uaktuelt å utbetale videre støtte til LLHs antidiskrimineringsarbeid før disse tingene er på plass, sier Kjell Erik Øie. LLH har nylig ansatt en jurist som skal jobbe med antidiskriminering, og det er pengene til dette arbeidet organisasjonen nå står i fare for å miste. – Jeg har gjort en for slett jobb med å følge opp rapportskrivingen, sier leder i LLH Jon Reidar Øyan, som har hatt ansvaret for å få levert rapportene. – Er ikke dette latskap som kan koste organisasjonen dyrt? – Nei, på ingen måte, sier Øyan, og sier at ansvaret for rapportene er delt mellom tidligere jurist i LLH Stian Sigurdsen, som sluttet i jobben i desember 2004, og Jon Reidar Øyan selv. Ifølge Øyan har ingen av dem gjort jobben sin godt nok. – Jeg er ferdig med min del av disse rapportene og jeg vet at Stian Sigurdsen sitter og sluttfører sin del, rapportene vil være hos BLD førstkommende mandag, sier Øyan. Han innrømmer at han har brukt unødvendig lang tid på dette, men håper ikke at LLH mister bevilgningen til prosjektet på grunn av denne saken.