Misfonøyd med helsevesenet

Publisert

– Vi mottar stadig flere henvendelser fra fortvilte transpersoner som ikke får den behandlingen de har behov for, og som ikke møter respekt for egen person og kropp i helsevesenet, sier Tarald Stein, som har vært med på å starte et nettverk for transpersoner. LLHs landsstyre og transnettverket krever at regjeringen opphever GID-klinikkens monopol på kjønnsbekreftende behandling. – For mange er spørsmålet om behandling et spørsmål om liv eller død. For andre et spørsmål om bedre livskvalitet, sier Tarald Stein, LLHs ressursperson på transspørsmål.Tarald Stein var med å opprette et nytt transnettverk tidligere i mai. – Transnettverket består av en gruppe transpersoner som er mer eller mindre fornøyd med å bli kalt trans, sier Stein og forteller at nettverket er en mangfoldig gruppe.– Nettverkets mål er politisk endring. Framfor å jobbe med identitetspolitikk skal de jobbe med konkrete saker. Det er for eksempel ikke alle som ønsker kjønnsbekreftende behandling, men samtidig ønsker de å vise solidaritet og støtte de som ønsker det.

Individuell variasjon

Det er Rikshospitalets GID-klinikk som har ansvar for all kjønnsbekreftende behandling i Norge. Tarald Stein viser til signaler de har mottatt, som vitner om at man på GID-klinikken opererer med snevre definisjoner av kjønn, mer enn det man gjør ellers i samfunnet. – Gruppen av mennesker som plages av sitt kroppslige kjønnsuttrykk, men som likevel ikke får behandling, øker. Samtidig ser vi at grensene for kjønn ellers i samfunnet utvides og gir mulighet for stor individuell variasjon, sier Stein, som også mener at Norge burde ligge i forkant når det gjelder kjønnsbekreftende behandling.Transnettverket krever blant annet at det åpnes for mulighet til europeisk samarbeid om spesialisert kirurgi. – Vi vil kreve at det blir etableret tilgang til ny vurdering av diagnoser på dette området. Og at alle mennesker med kjønnsidentitetsproblematikk får hjelp uavhengig av kjønnsroller og kjønnsidentitet. Vi jobber også for at det skal settes av midler til en levekårsundersøkelse for transpersoner, og midler til nettverksarbeid for og med transpersoner, sier Tarald Stein til Blikk Nett.