Nordisk nettverk for innvandrere

Publisert

Homofile med etnisk minoritetsbakgrunn er en usynlig gruppe, som ofte har problemer med det å leve som homofile i sine miljøer. – For å dra nytte av hverandres erfaringer har vi startet et felles nordisk nettverk for folk som jobber med dette, sier Marna Eide i Skeiv verden. Nettverket hadde sitt første møte i København 20.-22. januar. Både i Danmark og Norge er de i gang med å etablere websider og steder der homofile med innvandrerbakgrunn kan møtes. I Danmark finansierer Københavns kommune en hel stilling til dette arbeidet. I Norge jobbes det fortsatt med å få penger til arbeidet. – Jeg har jobbet endel med homofile asylsøkere og har snakket med folk som har vært utsatt for trusler og vold fra andre på mottakene. Personalet på mottakene vet altfor lite om den spesielle situasjonen homofile asylsøkere er i. Opplæring av personell på mottakene er noe av det vi jobber for å få til, sier Marna Eide. Skeiv verden prøver å finne kulturelle ambassadører blant homofile og lesbiske med innvandrerbakgrunn som har lyst til å arrangere fester med dansbar multietnisk musikk, og homovennlige ambassadører blant innvandrere som kan kan ta diskusjonen innad i innvandrermiljøene. De samarbeider med Skeiv ungdom om flere sosiale arrangementer utover våren. Den 2. Februar kommer Noman Mubashir til Homohuset i Kongensgt. 12 for å snakke om kulturell identitet med utgangspunkt i boken «Ola Noman». – Vi skal skolere lærere og helsepersonell og andre som er i daglig kontakt med mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn. Det er viktig at det legges til rette for at homofile innvandrere kan snakke med andre om sin situasjon. I dag er dette noe det i liten grad snakkes om, forteller Eide. Svensk undersøkelse I etterkant av æresdrapet på den svenske jenta Fadime, bevilget svenske myndigheter 132 millioner kroner til forskning på æresvold. Den svenske homoorganisasjonen RFSL fikk endel av disse pengene til å forske på æresvold mot homofile. – I kollektive kulturer hvor familiemedlemmene er ansvarlige for hverandres ære bringer familiemedlemmer som lever som åpne homser eller lesber skam over familien. De som forsøker å leve åpent kan bli møtt med forskjellige sanksjoner som utestengelse og trusler om drap og vold. Det den svenske undersøkelsen peker på er at dette også til en viss grad skjer i etnisk skandinaviske miljøer. Også her blir mange homofile utestengt fra familiene sine og utsatt for vold, sier Eide. Les mer om rapporten «Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning» Hjemmesiden til Skeiv Verden Les Blikks reportasje «Innerst i skapet» (PDF format)