Øyan skal bevise

Publisert

Etter at Jon Reidar Øyan ble gjenvalgt som leder i LLH, på tross av kritikk og manglende innstilling fra valgkomiteen, vil han nå ta kritikken til etterretning og bli en bedre leder. – Vi skal videreføre det som har vært bra i de siste to årene, men også jobbe hard for å bli bedre på organisering og tydeligere politisk. Jeg ønsker å bevise at jeg er tilliten verdig, også overfor de som stemte på Karina, sier en «matt og jævlig glad» Øyan til Blikk Nett. Øyan understreker at han er veldig fornøyd med sitt nye sentralstyre og tror de har godt potensial til å rette opp det han og styret fra forrige periode har blitt kritisert for å ha vært for dårlige på.– Vi har fått til utrolig mye bra på de siste to årene. En organisasjon som lå nærmest brakk, er plutselig synlig. Og det var det jeg gikk til valg på forrige gang. Synlighet og lokallag. Responsen jeg har fått fra medlemmene i dag viser at vi har klart det. Men det er ennå masse å ta tak i. Vi skal ta inn over oss at vi må bli tydeligere politisk og at vi må involvere hele organisasjonen i større grad enn tidligere. Vi skal spesielt sette fokus på å bli bedre med prosesser og å opprettholde kontinuitet i dem og i debatter som er satt i gang, sier Øyan, som også er svært fornøyd med det arbeidsprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet.– Det pålegger oss å bli mer offensive, både organisatorisk og politisk. Det skal og må vi bli.Ett av hovedpunktene i kritikken mot Øyan var at han, selv om han har figurert mye i media, har vært en kommentator framfor en premissleverandør.– Å bli gjenvalgt i dag gir meg ytterligere mot og engasjement til å klare det. Vi har to år, og de skal vi bruke godt!Under landsmøtet gikk mye av debatten på om organisasjonen skal fokusere mest på rettighetsarbeid eller holdningskapende arbeid. Øyan mente, som flere andre, at man skal prøve å ha flere tanker i hodet på en gang. Når det gjelder hva som er den viktigste politiske saken framover er det rettigheter som er viktigst.– Felles ekteskapslov, nå, slår Øyan ettertrykkelig fast.Valgkomiteen fikk massiv kritikk for sin håndtering av valgprosessen i forkant. Særlig gjaldt dette at fylkesledere og medlemmer fikk informasjon gjennom mediene om at Øyan ikke var innstilt før informasjonen hadde nådd ut internt i LLH. Leder i valgkomiteen, Anne Holøien, påpekte at det ikke hadde vært valgkomiteens hensikt, men at det hadde skjedd en lekkasje fra ukjent kilde.– Den lekkasjen kom ikke fra oss, men vi gjorde uansett den feilen å kommentere det i mediene, sa Holøien fra talerstolen.– Tror du misnøyen mot valgkomiteen, og det som har blitt oppfattet som en rotete håndtering av innstillingsprosessen, har kommet deg til gode i dagens ledervalg?– Det ønsker jeg ikke å spekulere i, men jeg kan gjenta det jeg har sagt før. At jeg synes valgkomiteens håndtering av prosessen i forkant har vært høyst kritikkverdig, sier Øyan.Valgkomiteens lederkandidat Karina Ødegård gikk tapende ut av ledervalget, men forteller til Blikk Nett at hun er halvparten skuffet og halvparten fornøyd.– Med mitt kandidatur har vi fått en viktig debatt om hva organisasjonen forventer av en leder. Jeg håper den sittende lederen tar med seg det videre framover, sier Ødegård til Blikk Nett.