Skeiv ungdom skolerer i informasjon

Publisert

For andre gang arrangeres informasjonskonferansen Stolt i regi av Skeiv Ungdom. I år er det ikke lenger en regional konferanse, men en nasjonal begivenhet for skeiv ungdom fra hele landet som arrangeres 21.–23. april i Trondheim. – I år vil vi fokusere på informasjon til skoler og integrering av etniske minoriteter i homofile miljøer, et satsingsområde for Skeiv Ungdom, sier Vegard Antonsen, leder for arrangementsutvalget i Skeiv Ungdom Trondheim (SkUT). Skeiv Ungdom Trondheim arrangerte i fjor vår konferansen Stolt 05 som trakk 45 engasjerte mennesker til å lære seg om homohistorie og informasjonsmetoder. Årets konferanse, Stolt 06, markerer også starten på det nasjonale informasjonsprosjektet som Skeiv Ungdom sentralt setter i gang. – Vi er veldig glade og stolte for at SkUT med sin konferanse starter dette nasjonale prosjektet, uttaler leder i Skeiv Ungdom, Kari Helene Skog. Målet med informasjonskonferansen er å heve kompetansen om skeiv informasjon. Skeiv Ungdom ønsker å engasjere flere til å bli opplysere/informanter om homofili i skolen. – En slik helg er også en super anledning til å skaffe seg nye bekjente, samtidig som du får verdifull kunnskap rundt informasjonsmetoder, dobbeltminoritetproblematikk og homohistorie. Men det vil bli mye tid til spill, prat og gøy også, lover Vegard Antonsen, som også har bruk for mange frivillige til å hjelpe til under konferansen. Ønsker du mer informasjon, eller å melde deg på som deltaker eller frivillig, går du inn på nettsiden: www.skut.no