Skeivt blikk på bibelen

Publisert

Skeiv seminarrekke åpner for nye tolkninger når de inviterer til seminaret «Skeive lesinger av bibelen» på Litteraturhuset onsdag 6. mai. Seminaret byr på Halvor Moxnes og Jorunn Økland, to av landets fremste bibelfortolkerer, som bruker queerteori som verktøy for å tolke utvalgte tekster i bibelen. Med kritiske blikk på hvordan man kan ta tyding for gitt, kommer Halvor Moxnes og Jorunn Økland, to av landets fremste bibelfortolkerer som bruker queerteorien sine verktøy til å komme med nye innsikter i utvalgte tekster. Hva er grunnlaget for slike lesinger, og hva nytt medfører de?Det er kjernen i seminaret «Skeive lesinger av bibelen» som Skeiv seminarrekke arrangerer på Litteraturhuset onsdag 6. mai kl 18. I innlegget «Hva gjør en skeiv Jesus i en 'normal' verden?» argumenterer Halvor Moxnes for at Jesu liv, hans ord og handlinger, setter spørsmålstegn ved en 'normal' maskulinitet. Hvordan satte Jesu spørsmålstegn ved mannlig identitet som preget samfunnet i fortidens Israel? Halvor Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, og forskar spesielt på Det nye testamentet, familie, seksualitet og kjønnsroller, kulturell kontekst for bibelfortolking, den historiske Jesus og sosialantropologi og bibeltolking. Moxnes har også frontet homofile rettigheter både i Kirken og ellers i norsk samfunnsliv.Jorunn Økland sitt innlegg, «Skeive fornuftssirkler - om hvorfor skeiv bibelforskning er helt streit», tar utgangspunkt i feministisk vitskapsteori. Fokuset ligger på hvordan skeive lesninger av bibelen ikke er 'skeivere' enn heteronormative, pietistiske og teologiske. Innser kristne organisasjoner at de også 'bøyer' bibelen når de bygger kjønnsdiskriminerende institusjoner?Jorunn Økland er professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforsking ved Universitetet i Oslo, og forsker spesielt på hvordan kjønnsteori kan innpasses i en mer allmenn tolkningsteori. Hennes doktoravhandling tok utgangspunkt i bibeltekstene som pålegger kvinner å bruke skaut.Skeiv seminarrekke arrangeres av Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeivt forum.Onsdag 6. mai, kl 18 - 20, Litteraturhuset, Kverneland, 2.etasje, Wergelandsveien 29Les mer om Skeiv seminarrekke: jus.uio.no/ikrs/nettverket/