– Synliggjør behovet for en overordnet homoplan

Publisert

Byrådsleder Erling Lae kritiserte LLHs forslag til handlingsplan i sitt intervju med Blikk Nett tidligere i dag, tirsdag 5. april. Leder i LLH Oslo og Akershus, Christian Møllerop, imøtegår kritikken. – Laes uttalelser synliggjør behovet for en overordnet plan og koordinering av tiltakene, sier Møllerop. Etter en voldsepisode i Tønsberg i begynnelsen av mars, satte LLH Oslo og Akershus ned en rekke krav om tiltak for byens homofile og lesbiske. Arbeiderpartiet vil legge forslaget fram for byrådet. Til Blikk Nett sier byrådsleder Erling Lae at LLHs forslag ikke tar hensyn til det arbeidet kommunen allerede gjør. Christian Møllerop mener Laes uttalelser nettopp synliggjør behovet for en handlingsplan. — Det som skinner gjennom i Erling Laes svar, er behovet for en koordinering av de eksisterende og planlagte tiltakene som Oslo kommune arbeider med. Lae viser til OXLO-kampanjen, som først og fremst er et prosjekt for tjenestetilbudene i Oslo. Kampanjen er et godt tiltak, men LLH er aldri blitt spurt om å være med på planleggingen av prosjektet, sier Møllerop til Blikk Nett. Byrådsleder Lae sier blant annet i intervjuet til Blikk Nett at det er merkelig med en slik reaksjon fra LLH etter en voldsepisode i Tønsberg, og at riktig adressat burde vært Tønsberg kommune. — Selv om vi reagerer på bakgrunn av en voldsepisode i Tønsberg, vet vi at slikt skjer over hele landet, hele tiden. Spesielt i storbyene. Derfor er det viktig å få diskutert hva vi kan gjøre med slike problemer, mener Møllerop, som heller ikke forstår Laes avvisning av et eget kommunalt homoombud. — Sverige har sitt nasjonale homoombud. I Norge vet vi ennå ikke hvordan det nye likestillingssenteret kommer til å bli. Derfor mener vi at lokale diskrimineringsombud, enten som en offentlig ansatt eller i regi av LLH, burde innføres over hele landet, sier LLH-lederen, som også imøtegår Laes skepsis til andre enkelttiltak i forslaget. — Når det gjelder lesbisk helse har ikke Lae gjort leksa si. Ifølge Nova-rapporten og en svensk undersøkelse eksisterer det et spesifikt behov for et slikt helsetilbud. Det er viktig å nå ut med informasjon, blant annet for å få opp andelen lesbiske som går til gynekologiske undersøkelser. Dette kom fram da LLH Oslo og Akershus arrangerte sin første debattkveld, Redaksjon Sin, på SinPecado i høst. Verken Lae eller noen andre fra Høyre var til stede under debatten, påpeker Møllerop. LLH-lederen mener også at kommunen bør ta med LLH i planleggingen av ulike homotiltak. — Det er riktig at LLH har fått støtte til enkeltprosjekter, men vi har aldri fått vite at disse skulle inngå som tiltak i OXLO-kampanjen, sier LLH-lederen, som også savner en samordning av tiltakene. — Lae angriper hver enkelt punkt, i stedet for å se på helheten i forslaget vårt. Gjør han det, vil han se at dette ikke er «hummer og kanari». OXLO-kampanjen er et godt tiltak, men det er ikke nok. Vi ønsker å fokusere på behovet for en overordnet plan for å bedre levevilkårene for homofile og lesbiske, avslutter Christian Møllerop.