Internasjonal transminnedag

Publisert

Tirsdag 20. november markeres den internasjonale transminnedagen over hele verden, også i Norge. I den forbindelse setter Skeiv Ungdom fokus på en praksis som slutter seg til et dystert kapittel i norsk historie: tvangssterilisering av transpersoner. Mandag 19. november dro Skeiv Ungdom ut i byer over hele landet for å markere transminnedagen med plakataksjonen «Fatima har blitt kjønnslemlestet… av den norske stat». Blikk Nett fulgte transaktivist Luca Dalen Espseth på raid i Oslo sentrum. – Kampen mot tvangskastrering og tvangssterilisering er homokamp. Egentlig er det en kamp alle burde bry seg om, fordi dette handler om menneskerettigheter, medmenneskelighet og respekt. Homoer spesielt bør bry seg fordi dette handler om rettigheter som går på kjønn og seksualitet, sier Luca Dalen Espseth til Blikk Nett. Transminnedagen markeres i dag på Litteraturhuset i Oslo, hvor Skeiv Ungdom og LLH Oslo Akershus, i samarbeid med LHBT-senteret inviterer til markering og paneldebatt under tittelen «Helse en menneskerett – også for transpersoner?».– Det blir også smakebiter fra levekårsundersøkelsen «Alskens folk – livssituasjon og levekår til transpersoner og andre med kjønnsidentitetstematikk», som Likestillingssenteret på Hamar har utført på oppdrag fra LHBT-senteret. Det er en pionerundersøkelse som vil vise mangfoldet og som vil gi en pekepinn på hvor skoen trykker i forhold til videre forskning på transpersoners levekår og helse, sier Dalen Espseth til Blikk Nett. Rettighetskampen for lesbiske, homofile og bifile har kommet langt, men når det gjelder transpersoner er vi på startstreken mener Skeiv Ungdom.– I tillegg til å ikke en gang ha på plass diskrimineringsvern for denne gruppa, praktiserer norske myndigheter tvangssterilisering av de av oss som ønsker å endre juridisk kjønnsstatus. Dette strider i mot menneskerettighetene, sier Åshild Marie Vige, leder i Skeiv Ungdom. Helsetilbudet til transpersoner i Norge har vært en av Skeiv Ungdoms viktigste kampsaker i flere år. For transpersoner er det ikke nødvendigvis samsvar mellom biologisk kjønn og de kjønnene man identifiserer seg med og ønsker å uttrykke seg som. For å endre personnummer fra mann til kvinne eller fra kvinne til mann, kreves det at man gjennomfører et kirurgisk inngrep der man fjerner testikler eller eggstokker. Ønsket om et slikt inngrep er også et av vilkårene for å få kjønnsbekreftende behandling. – Som en konsekvens av dette presses mennesker til å godta at testikler eller eggstokker opereres bort i bytte mot nødvendig medisinsk behandling, som hormonbehandling og brystreduksjon, og retten til å ha riktige identitetspapirer. Dette er tvangssterilisering, sier Vige. Dersom du ser ut som en mann, men har identifikasjonspapirer som påstår at du er kvinne, kan du få problemer når du reiser, skal opprette bankkonto, ta ut penger, hente en pakke på posten, stemmer i Stortingsvalget og så videre.– Ikke minst øker det sjansen for at man utsettes for diskriminering og hatvold. Mange av de Skeiv Ungdom er i kontakt med ønsker bare et samsvar mellom kjønnsuttrykk og identifikasjonspapirer, men bryr seg ikke nødvendigvis om det som ikke er synlig på utsiden, fortsetter Vige. Praksisen med tvangssterilisering og kastrering har blitt kraftig kritisert av blant annet Europarådets menneskerettighetskommissær, Amnesty Norge og Human Rights Watch.– Vi har også sett eksempler på at personer har fått fjernet sine reproduktive organer uten å ha blitt informert om dette på forhånd. En person trodde han skulle få gjennomført en brystreduksjon, men da han våknet opp i sykesenga var livmoren fjernet også. Dette går ikke an i Norge i 2012, sier Skeiv Ungdom-lederen. – Skeiv Ungdom er i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet om å endre denne praksisen, men hittil har vi bare fått en utredning med vage konklusjoner. Vi har derfor hengt opp plakater i de fleste byene vi har lokallag med overskriften "Fatima har blitt kjønnslemlestet... av den norske stat", som spiller på at Norge er flinke til å kritisere andre lands overgrep, mens grove brudd mot menneskerettigheter i Norge blir forbigått i stillhet og ikke gjort noe med, sier Vige. Både Portugal, Spania, Storbritannia, USA og nå senest Argentina, har åpnet for endring av juridisk kjønn uten kirurgi.– Den tyske grunnlovsdomstolen har nylig fastslått at det ikke kan kreves kirurgiske inngrep for endring av juridisk kjønn og i Spania gir loven adgang til ny, juridisk kjønnsidentitet uten krav om forutgående kirurgisk behandling. Det samme vurderes i Sverige. Skal Norge gjøre alvor av å promotere seg selv på lhbt-rettighetsfeltet, nasjonalt som internasjonalt, må transpersoner også få rettigheter. I dag har de ingen, avslutter Åshild Marie Vige. «Helse en menneskerett – også for transpersoner?», Litteraturhuset, 2. etg, Nedjma, tirsdag 20. november. Matservering fra kl 17. Program fra kl 18-20.30.

Skeiv Ungdom, LLH og Amnesty har startet en underskriftskampanje som man kan signere her:

underskrift.no