Utenriksminister Espen Barth Eide vil ta med representanter fra norske lhbt-organsisasjoner hvis han skal besøke vinter-OL i Sotsji neste år.

Danmarks utenriksminister Villy Søvndal gikk nylig ut og advarte Russland mot at den nye propagandaloven vil bli tatt opp i Europarådet og i FN. Norske myndigheter er på linje med Danmark og har en klar linje overfor russiske myndigheter. Utenriksminister Espen Barth Eide har flere ganger tatt opp den nye propagandaloven med den russiske myndigheter, og i fora som Europarådet og FN.

Diskusjonene rundt en eventuell boikott av vinter-OL er noe utenriksministeren har fulgt med på. Men Barth Eide advarer mot boikott som virkemiddel.
– Først og fremst er det viktig å ha dialog med aktivister og organisasjoner i Russland. Når det snakkes om boikott så er det viktig å tenke på konsekvensene. I verste fall vil lhbt-miljøet få skylden og bli ennå mer utsatt for overgrep fra nynazistiske grupperinger og andre.

Barth Eide vil gjøre det motsatte av en boikott.
– Jeg mener vi må dra dit og delta, og på samme tid være helt klar på hva vi mener om utviklingen. Jeg har allerede bestemt meg for at hvis jeg skal til Sotsji som utenriksminister, så vil jeg invitere representanter fra lhbt-organisasjonene her hjemme til å bli med i delegasjonen, sier Barth Eide til Blikk Nett.

– Det mener jeg er en helt naturlig handling – på lik linje med det vi så under Baltic Pride nylig, hvor Leif Arne Ulland, Norges ambassadør i Liatuen, deltok i paraden sammen med en rekke kollegaer, blant annet Sveriges EU-minister. Deltagelsen var i solidaritet med lhbt-befolknungen i Litauen og det er ingen tvil om at det økte sikkerheten rundt Baltic Pride og gjorde blant annet at paraden kunne gå i hovedgaten i sentrum. Paraden gikk bedre enn hva både politiet og myndighetene hadde fryktet. Det viser at det internasjonale engasjementet rundt lhbt-rettigheter gir mening og fører til noe positivt, sier Barth Eide til Blikk Nett.

Støtter russiske lhbt-aktivister
Kritikere har etterspurt engasjement hos politikerne og departementer i kjølvannet av propagandaloven og volden mot lhbt-personer som har blusset opp i Russland. Mye fokus ligger naturlig nok på OL, men propagandaloven vil bli stående også etter lekene.

For utenriksdepartementet og utenriksminister Barth Eide er ikke situasjonen for lhbt-personer i Russland en nyhet.
– Norge har hatt fokus på utviklingen i lang tid, og vi har delt våre bekymringer med russiske myndigheter, samt i Europarådet og i FN. Jeg mener Norge har gjort det vi kan gjøre – vi snakker høyt og tydelig om dette temaet, både i media og i møte med Russland bilateralt. Vi har også støttet organisasjoner i blant annet St. Petersburg økonomisk, men på grunn av den nye føderale loven om frivillige organsiasjoner, så er man nå forsiktig med å ta i mot økonomisk hjelp fordi man da må registrere seg som «utenlandske agenter».

Barth Eide forteller at Norges ambassade i Moskva og generalkonsulatet i St. Petersburg flere ganger har invitert og tatt i mot russiske lhbt-aktivister og organisasjoner.
– Da viser vi at vi støtter dem, og det er noe også sikkerhetspolitiet og russiske myndigheter får med seg også. Det er viktig at myndighetene får med seg at lhbt-befolkningen har venner i vesten.

– OL er ikke mitt bord
Norges IOC-medlem Gerhard Heiberg har fått mye kritikk etter at han gikk ut og sa at utøvere i OL ikke har lov å bære for eksempel regnbuesymbol på draktene. Toneangivende aktivister som britiske Stephen Fry har oppfordret IOC til å flytte lekene fra Sotsji. Disse problemstillingene er ikke utenriksministerens bord.
– Det er ikke staten Norge som er i OL. Det er den norske olympiske komiteen sitt bord. Det mener jeg er bra fordi OL da blir hevet over en hver politisk motsetning – selv om Norge riktignok boikottet OL 1980 i Moskva på grunn av Sovjetunionens invasjon av Afghanistan. Men bortsett fra det så har OL blitt arrangert på tross av internasjonale konflikter. Strengt tatt har ikke jeg som utenriksminister noe med OL å gjøre, og det er et viktig prinsipp å holde fast på. Men jeg kan, som alle andre borgere mene noe om det som skjer i Russland – og jeg mener veldig sterkt at det er synd at Russland går i feil retning. Derfor er det ekstra viktig at man synliggjør det paradokset Russland setter seg i når de til neste år inviterer verden til Vinter-OL i Sotsji.

Flere kritikere mener den nye propagandaloven er et brudd på FNs menneskerettighetskonvensjon, som sier at enhver har krav på alle rettigheter, ute forskjell av noen art. Utenriksminister Barth Eide er enig, men er på samme tid glad for at menneskerettighetskonvensjonen ikke skal opp til ny votering i dagens klima.
– Hadde du spurt meg for 10 år siden ville jeg sagt at jeg så en utvikling som gikk i riktig retning. Mange land henger fortsatt etter, men mange er på vei. Sett i lys av dagens verdensbilde vil jeg si at det er flere land som beveger seg i feil retning, og de finner hverandre i FN. Russland er alltid tydelig og tungt tilstede, sammen med en rekke andre østeuropeiske land. Russland og Iran har ikke et godt forhold, men så ser vi at de finner sammen i kampen mot lhbt-rettigheter. Summen av FN er hva medlemslandene til en hver tid ønsker, men menneskerettighetskonvensjonen kan ikke rokkes ved. Det er heller ikke noe flertall for å forandre på den, sier Barth Eide til Blikk Nett.

At menneskerettighetskonvensjonen er så solid og grunnfestet i FN er noe Barth Eide er glad for.
– Jeg er sannelig ikke sikker på om FN i 2013 hadde klart å vedta en like god menneskerettighetserklæring som i 1948. Det sier noe om dagens klima, sier Espen Barth Eide til Blikk Nett.