– Ja til tredje juridisk kjønnsalternativ

– Det er problematisk at staten ikke anerkjenner identiteten til de av oss som verken identifiserer oss som mann eller kvinne, sier Skeiv Ungdom.

Publisert

Skeiv Ungdoms nye underskriftskampanje skal skape fortgang i arbeidet med å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ.

Søndag 19. november lanserte Skeiv Ungdom underskriftskampanjen «Ja til tredje juridisk kjønnsalternativ.» Formålet er å vise og synliggjøre at en del av den skeive befolkningen mangler en grunnleggende rettighet, forteller Marthe Øvrum, leder i Skeiv Ungdom.

– Underskriftskampanjen er både digital og deles ut i papirform til alle lokallagene våre som skal gå rundt og bidra til bevisstgjøring om tematikken. Kampanjen startet den 19. november og vil vare i en måned, sier Øvrum.

Skeiv Ungdom (SkU) gjør dette fordi de vet at kjønnsmangfoldet er mye større enn hva de juridiske kjønnskategoriene mann og kvinne rommer, forklarer hun.

– De av oss som har en ikke-binær kjønnsidentitet blir i dag tvunget inn i juridiske kjønnskategorier som man selv ikke opplever å tilhøre. Det er svært problematisk at staten forskjellsbehandler folk på bakgrunn av kjønnsidentitet, da det per i dag bare er de av oss som har en identitet som «mann» eller «kvinne» som får kjønnsidentiteten sin anerkjent juridisk. Skeiv Ungdom krever derfor at et tredje juridisk kjønnsalternativ blir innført i Norge, sier hun.

Det første kampanjebildet Skeiv Ungdom la ut på Facebook er organisasjonens mest sette innlegg så langt i år. 1000 personer signerte kampanjen det første døgnet, og en knapp uke ut i kampanjen er antallet signeringer nesten fordoblet.

Organisasjonen har ikke satt et konkret mål i antall signeringer, men håper at kampanjen kan påvirke på flere områder.

– Mange mangler kunnskap om de av oss som har en ikke-binær kjønnsidentitet. Derfor må vi skape bevisstgjøring rundt at dette er en faktisk problemstilling. Vi vet at alle ungdomspartiene støtter oss i kampen for et tredje juridisk kjønn, så nå gjelder det å få med moderpartiene også. Ungdommen er positiv, og det er vi veldig glade for.

Mer info om kampanjen: – Ja til tredje juridisk kjønnsalternativ