Jakten på LLHs identitet

Publisert

I vinter gjennomførte designbyrået Fossland+Foss og utviklingsbyrået WJA en brukerundersøkelse i samarbeid med LLH. Dette fant de ut. Kommunikasjonsrådgiver i LLH, Ingvild Endestad har jobbet tett med brukerundersøkelsen og er fornøyd med det endelige resultatet, men også overrasket.– Vi var på forhånd overbevist om at folk ønsket seg en organisasjon som kunne hjelpe dem personlig. En slags fagforening for skeive, sier Endestad til Blikk Nett. – Men så fant vi det motsatte. Vi fant at folk ønsker at LLH skal være en solidarisk medlemsorganisasjon hvor medlemmer og tillitsvalgte bidrar til å bedre andres rettigheter både nasjonalt og internasjonalt. LLH hadde også håpet å finne noen identitetsmarkører som var samlende for alle i målgruppen. Det fant man ikke. Undersøkelsen fant derimot en målgruppe som ønsker å jobbe for alle seksuelle og kjønnsminoriteter, og hvor målgruppen forenes av felles sak heller enn felles identitet.– Vi er nå på vei til å lage noen verktøy slik at det skal bli lettere for folk å sette i gang egne initiativ og at LLH skal være behjelpelig med dette. LLH skal fortsatt være en medlemsorganisasjon med en vedtatt politikk som skal følges, men medlemmene skal i mye større grad få bruke det de er flinke til på å skape endringer i samfunnet. Dette er styringsverktøy for LLH som skal hjelpe organisasjonen til å ta bedre avgjørelser og treffe bedre på målgruppens ønsker og behov. Brukerundersøkelsen gjennomførte dybdeintervjuer med mennesker i og utenfor organisasjonen, og informasjonen fra intervjuene dannet grunnlaget for en nettbasert spørreundersøkelse. I den nettbaserte undersøkelsen søkte LLH svar på to spørsmål: hvilke ord bruker folk om sin egen identitet, og hvilke tilbud og aktiviteter ønsker de fra LLH.– Vi fikk totalt 3012 besvarelser, hvorav en tredjedel var fra medlemmer, sier Endestad og forteller at det var god spredning på demografiske parametre som alder, bosted, utdanning og lønn.

Hva kaller folk seg?

LLH var for et par år siden gjennom en vanskelig navneprosess, der en av utfordringene har vært å favne om alle de gruppene organisasjonen faktisk jobber for. Å finne ett navn som forener disse mangfoldige identitetene fremstår som en umulig oppgave.– Samtidig som ingen i intervjuene ønsket å ekskludere noen grupper, mente de at løsningen heller ikke ville være å inkludere enda flere bokstaver og identiteter i navnet. Det er ganske tydelig i brukerundersøkelsen at man samles om sak, ikke identitet. LLHs medlemstall er mye lavere enn potensialet er. Mange kvier seg for verv og faste forpliktelser, men vil gjerne bidra med noe de selv er gode på eller brenner for. Det kan tyde på at LLH større grad må kunne tilrettelegge for spesifikt, tidsavgrenset frivillig arbeid som møter folks ønske om å bidra og samtidig benytte seg av den spesifikke kompetansen hver enkelt besitter.– Det viser at vi må legge inn et større trykk for å få folk til å skjønne betydningen av å engasjere seg i LLH, avslutter Ingvild Endestad.

Se resultatene av brukerundersøkelsen her: Jakten på LLHs identitet