– Jeg er takknemlig og ydmyk

Publisert

Landsmøtet valgte Ingvild Endestad som leder av Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Med seg har hun nestlederduoen Markus Brun Hustad og Daniel Mekki. – Jeg er takknemlig og ydmyk, og litt overveldet, sier Ingvild Endestad til Blikk Nett etter valget på landsmøtet. Endestad ble valgt ved akklamasjon da ingen motkandidater stilte til valg om ledervervet. Jon Martin Larsen og Inger Kristin Haugsevje trakk begge sine kandidatur i forkant av voteringen.– Jeg føler meg veldig klar til å sette i gang jobben og det betyr mye at jeg har hele landsmøtet i ryggen. Landsmøtet jobbet i helgen fram prinsipprogram og arbeidsprogram – program som innebefatter mange av Endestads hjertesaker.– Jeg er veldig glad vi fikk i havn en resolusjon som setter ekstra fokus på skeive flyktninger, sier Endestad og viser til vedtak hvor Fri mener at alle mottak og midlertidige institusjoner må tilegne seg kunnskap og kompetanse på lhbti-feltet for å kunne fange opp at skeive asylsøkere og flyktninger sikres en trygg og verdig hverdag. Familier er også et punkt i prinsipprogrammet. Fri mener at Norge trenger et lovverk og økonomiske ordninger som motvirker at noen familie- og samlivsformer får økonomiske privilegier fremfor andre, og som tar vare på alle enkeltmennesker uavhengig av samlivsform og sivil status.– Jeg er glad vi har fått på plass en helhetlig familiestrategi som gjør det mulig å reelt jobbe for hele det mangfoldet av familier som finnes der ute.

Fra LLH til Fri

Ingvild Endestad går inn i ledervervet, ikke som leder av LLH, men for Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Navneskiftet har vært en 10 år lang prosess, som i helgen omsider landet. Navneskifet har blitt drevet fram av LLH Bergen og Hordaland og lørdag 2. april voterte landsmøtet og stemmene falt i favør av Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.– Men jeg starter ikke med blanke ark av den grunn. Historien til LLH og tilbake til DNF-48 er der fortsatt. Men det føles godt at vi har klart å lande en debatt etter 10 år slik at vi stedet for å diskutere hva organisasjonen skal hete, nå kan jobbe for mangfold. I Fri er det rom for mangfoldet av ulike seksuelle identiteter og kjønnsidentiteter som omfattes av politikken vår.

Organisasjonens ansikt

Avtroppende LLH-leder Bård Nylund ønsket den nye lederen og styret velkommen og forsikret i sin avskjedstale at han har stor tiltro til at oppgavene som ligger foran Fri er i trygge hender. Men det innebærer lange arbeidsdager og stor aktivitet. Det er Endestad forberedt på. Men er kjæresten det?– Jeg har en kjæreste som har støttet opp om meg hele tiden, så det skal gå bra. For min egen del er jeg så forberedt som jeg kan bli. Dessuten har jeg jobbet tett på Bård [Nylund] de siste årene og vet hva jeg går til. Men det er også stor forskjell å jobbe i front og det å jobbe i kulissene. I en lederrolle får jeg muligheten til å synes mer og jeg blir organisasjonens ansikt utad – som igjen fører med seg et stort ansvar. Jeg er spent, forteller Endestad.

Frivillige ildsjeler

Lik LLH er Fri en interesseorganisasjon som i stor grad drives av ildsjeler og et stort korps av frivillige i ulike posisjoner.– Fri består av mennesker som jobber frivillig fordi de brenner for noe. Mennesker som bruker av sin egen tid til å bedre livene for andre, skaper trygge møtesteder, står opp mot lokale politikere og sitter i tøffe telefonsamtaler med mennesker som trenger å bli hørt. Det er den tøffeste jobben og den viktigste jobben – og den gjøres av frivillige, sier Endestad og forteller at det krever oppfølging. – Som leder må jeg og ledelsen gi de frivillige de ressursene som trengs og et godt støtteapparat. Noe av det første som står på agendaen for min del er å skolere hele organisasjonen slik at vi har et felles utgangspunkt i arbeidet vårt. Lokallagene skal være så sterke at det skal være bra å bo hvor som helst i landet.

Sterke nestledere

Som leder får Endestad med seg Markus Brun Hustad som politisk nestleder og Daniel Mekki som organisatorisk nestleder. Mekki var tidligere leder for LLH Bergen og Hordaland.– Markus og Daniel er veldig ulike som mennesker og de har veldig ulike erfaringer – men gode erfaringer. Det mener jeg er viktig. Daniel Mekki har en enorm organisasjonskunnskap og har bygget opp et lokallag og skaffet økonomiske tilskudd. Han kjenner organisasjonen godt, har et bredt kontaktnett og har stor tillitt. Markus Brun Hustad er veldig kunnskapsrik og ydmyk type. Han er til å stole på og han har en evne til å se mennesker rundt seg, samt at han evner å se flere sider ved en sak. Det tror jeg at jeg kommer til å sette stor pris på, avslutter Ingvild Endestad. På landsmøtet ble følgende direktevalgte kandidater valgt til landsstyret:• Andre Oktay Dahl (personlig vara: Stein Wolff Frydenlund)• Camilla Constanse Strøm-Andresen (personlig vara: Lene Tønnessen)• Halvor Frihagen (personlig vara: Raymond Øvstegård Aaserud)• Åshild Marie Vige (personlig vara: Silje-Håvard Bolstad)  
LLH skiftet navn til Fri - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og fikk Ingvild Endestad som leder.Posted by BLIKK on 3. april 2016