Juridiske råd i Pride Park

Publisert

Likestillings- og diskrimineringsombudet kartlegger lhbt-personers erfaringer med helsevesenet og gir gratis juridiske råd på stand under Skeive dager. I Pride Park har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) en egen stand hvor de gjennomfører spørreundersøkelser og tilbyr gratis juridisk veiledning i diskrimineringssaker. LDO oppfordrer alle til å gi tips om erfaringer i møte med helsevesenet, og jurister vil være på plass på standen to timer onsdag til fredag og fire timer på lørdag. Rådgivningen er gratis, og likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik er til stede fredag 24. juni. – Helsepersonell er drillet i at de skal se individet, og mange lever med en forestilling om at det riktige skjer og at den enkelte bruker blir sett og hørt. Likevel ser jeg av henvendelser vi får, av forskningsrapporter og medieoppslag at ikke alle opplever dette, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. LDO ønsker å samle inn erfaringer som lhbt-personer har med helsevesenet. Målet er å få frem eksempler på det som oppleves som diskriminering eller uverdig behandling, for offentlige myndigheter har plikt til å gi alle likeverdige helsetjenester. LDO arrangerer også dialogmøter i Stavanger, Oslo, Trondheim og Karasjok om likeverdige helsetjenester hvor enkeltpersoner og organisasjoner formidler erfaringer fra helsevesenet i sin kommune til lokalpolitikere. Folk opplever at helsevesenet ikke håndterer at pasienter og brukere er ulike. Noen forteller om erfaringer med ikke å bli tatt på alvor av helsepersonell og om å bli møtt med fordommer, og ikke alle vet om de har rett til å klage eller om hvordan de i så fall skal fremme en klage. – Den som i praksis diskriminerer eller behandler folk uverdig, er ofte ikke klar over det selv. Veldig ofte handler det om at tjenesteytere behandler alle på samme måte uavhengig av om pasientene er forskjellige, men også om at tjenesteytere formes av stereotypier og lar det styre deres praksis. Likeverdige tjenester handler om at alle får ivaretatt de rettighetene vi har uavhengig av hvem vi er, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. LDO oppfordrer de som ikke har blitt møtt som hele seg eller som ikke har fått den behandlingen de trengte av helsevesenet, til å ta kontakt på LDOs stand under Skeive dager. De kan også gi sine erfaringer via nettsiden: www.ldo.no under oppslaget «Dårlig behandlet av helsevesenet?». LDO vil i tillegg gjerne ha eksempler på når helsevesenet fungerer bra slik at lhbt-personer opplever verdighet og god behandling. Gratis juridisk rådgiving i Pride park:Onsdag 22. til fredag 24. juni kl. 16-18.Lørdag 25. kl. 14-18. Åpen stand:Onsdag 22.06. Kl. 15-20Torsdag 23.06. Kl. 15-20Fredag 24.06. Kl. 15-20(Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik er der kl. 14-16)Lørdag 25.06. Kl. 12-20