Kan bli årets osloborger

Publisert

– Jeg setter stor pris på nominasjonen, for nå får jeg satt arbeidet på dagsorden igjen, sier Kirsten Frigstad. Kirsten Frigstad har ledet Kirkens Bymisjons Natthjemmet i over femten år. Natthjemmet er et lavterskeltilbud hvor kvinner får dekket akutte behov. Behov som et sted å sove, de får stelt seg, vasket klær og tilbud om måltider. Det siste året har hun jobbet for 24/7, et nytt døgnåpent tilbud for rusmisbrukere. – Jeg syns nominasjonen viser at det er et stort engasjement i oslobefolkningen for mennesker som er i vanskelige situasjoner, og for de gruppene som opplever mye stigmatisering. At Arild Knutsen vant i fjor for sitt engasjement for rusmiljøet, og at jeg blir nominert i år, viser en fantastisk interesse for dette arbeidet, og det er positivt. Nå blir alt dette satt på dagsorden igjen, sier Kirsten Frigstad til Blikk Nett. Frigstad har gjennom arbeidet i Natthjemmet, forskning og offentlige debatt skaffet seg en posisjon som en av de aller fremste kjennere av prostitusjonsfenomenet og problemene knyttet til det. Hun har vært aktiv pådriver i arbeidet med å få prostituerte til å gå sammen i en interesseorganisasjon. Dette resulterte i PION, Prostituertes Interesseorganisasjon, hvor Frigstad har hatt rollen som offentlig talskvinne. I 1988 ga hun sammen med Liv Jessen ut boka «Jentene - ut av prostitusjonen» som ble utgitt på Cappelen forlag. Hun har også vært homopolitisk aktiv, blant annet gjennom sitt mangeårige engasjement i tidsskriftet Løvetann. For syvende år på rad skal Aftenpostens lesere kåre årets osloborger. Krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby, politisjef Finn Abrahamsen og skuespilleren Wenche Foss er blant de tidligere vinnerne. Åtte kandidater er nominert, og felles for alle er at de er ildsjeler med et sterkt engasjement, og at de gjør en innsats byen kan være stolt av. Vil du stemme på Kirsten Frigstad kan du gjøre det på [email protected] eller sende en sms til 1905 med teksten Oslo7.