Kartlegger spiseforstyrrelser hos menn

Spiseforstyrrelsesforeningen og Reform søker skeive menn og transmenn med spiseforstyrrelser.

Publisert

Prosjektet «Spiseforstyrrelser – en kvinnelidelse?» har som mål å kartlegge behovet for mer kunnskap og ytterligere forskning om menn og spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelsesforeningen opplever en økning i antall henvendelser både fra menn som selv sliter, og fra pårørende som er bekymret for mannlige familiemedlemmer. Målsetningen med prosjektet «Spiseforstyrrelser – en kvinnelidelse?» er å skape bevissthet og åpenhet, og å utvikle arenaer som gir menn mulighet til å snakke om og uttrykke problemene sine knyttet til mat, kropp, vekt og trening.

Søker skeive menn og transmenn

Rådgiver ved Reform – Ressurssenter for menn, Kris Bue, forteller at det både fra Reform og Spiseforstyrrelsesforeningen sin side er et ønske om å komme i kontakt med skeive menn og transmenn som kan bidra til prosjektet.

– Selv om det foreligger lite forskning og sikre tall på dette, så vet vi at det er mye kroppspress blant skeive menn og transmenn. Dette er også ganske tydelig i flere forskjellige sosiale fora hvor kropp står i sentrum. Transmenn er også utsatt fordi de i mange tilfeller ønsker å leve opp til en mannlig stereotypi, sier Kris Bue til Blikk nett.

Reform har ansvaret for å skaffe kandidater til «fokusgruppeintervjuer» til prosjektet, det vil si en form for gruppeintervjuer hvor man samler et antall informanter for å diskutere ett eller flere temaer eller fokus.

– Vi oppfordrer skeive menn og transmenn med spiseforstyrrelser som ønsker å være med på prosjektet om å ta kontakt med oss, sier Bue, som ser frem til å jobbe videre med prosjektet.

– Vi har i likhet med Spiseforstyrrelsesforeningen et ønske om å få målgruppen opp og frem i lyset, slik at menn med spiseforstyrrelser kan få den hjelpen de trenger.

Ingen studier på menn

Basert på solide nasjonale og internasjonale studier anslås det at 50 000 norske kvinner i aldersgruppen 15-44 år til enhver tid vil ha en spiseforstyrrelse.

Ifølge Spiseforstyrrelsesforeningen finnes det ingen tilsvarende studier når det gjelder menn, selv om man vet at spiseforstyrrelser rammer på tvers av kjønn, alder, seksualitet og etnisitet.

Spiseforstyrrelsesforeningen anser resultatet av kartleggingen som svært betydningsfull for flere grupper innenfor fagmiljøet, helsepersonell generelt og andre som jobber med målgruppen. Fokusgruppeintervjuer skal etter planen gjennomføres utover våren, mens prosjektet i sin helhet skal være ferdig med sluttrapport i løpet av november måned.

Mer info: reform.no