– Som mange har fått med seg valgte jeg i fjor sommer å melde meg ut av LLH på bakgrunn av flere forhold som jeg den gangen redegjorde for, sier Kim Friele i en pressemelding.

– Alle som kjenner meg vet at jeg kan opptre svært impulsivt noen ganger, og lar meg styre av emosjoner, som lett følger et oppriktig engasjement. Dette resulterer noen ganger i tydelige beskjeder og brå, lite veloverveide handlinger, sier Friele og forteller at hun og LLH-leder Bård Nylund i det siste har hatt mange og gode samtaler.

– Jeg har gitt uttrykk for mine meninger, og jeg har fått et innblikk i hvilke strategier LLH legger til grunn for sitt arbeid. Jeg har på bakgrunn av dette bestemt meg for å vende tilbake som medlem i denne organisasjonen som jeg har vært knyttet til i store deler av mitt liv, avslutter Kim Friele.

Nylund selv opplever at de siste ukers samtaler har vært svært fruktbare, og han ser frem til flere samtaler i tiden fremover.
– Det er viktig å ha med seg historien i det arbeidet som gjøres i dag, og det er et privilegium å ha en ressurs som Kim Friele tilgjengelig for store og små spørsmål. Jeg er svært glad for at hun nå er medlem hos oss igjen, og ønsker henne hjertelig velkommen tilbake, sier Bård Nylund.

Les også: – LLH er blitt sedat og sidrumpa.