Kirkevalgkampanje

Publisert

– Velgerne må få vite hvor kandidatene i kirkevalget står. Derfor har vi kartlagt holdningene deres, sier leder i Norges Kristelige Studentforbund Andreas Berg til Blikk Nett. I forbindelse med kirkevalget i Den norske kirke 11. og 12. september har flere organisasjoner gått sammen i alliansen Raus folkekirke for å få valgt inn flest mulig åpne representanter i kirken. Alliansen består av Norges Kristelige Studentforbund, TeoLOgene, Åpen Kirkegruppe, Skeiv Ungdom og Kristne Arbeidere. – Vi ønsker å fremme kandidater som deler vår visjon om en raus folkekirke. I den forbindelse har vi stilt bispedømmerådskandidatene noen enkle spørsmål, sier Andreas Berg.

– Hvordan har responsen vært?

– De fleste har vært interessert i å svare. Mange av de vi har fått svar fra, visste vi hvor står i forhold til spørsmål om likestilling uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet i kirken. Mange bispedømmerådskandidater i Oslo er åpne, men det er viktig at velgerne også vet om dem og hva de har svart på spørsmålene. Slik kan de gjøre seg opp en mening, sier han. 11. og 12. september velges medlemmene til bispedømmerådene. Norge har 11 bispedømmeråd (Oslo, Borg, Tunsberg, Agder og Telemark, Stavanger, Bjørgvin, Møre, Hamar, Nidaros, Sør-Hågaland og Nord-Hågaland) som til sammen utgjør Kirkemøtet. Kirkemøtet bestemmer de store linjene for kirken. Ved valget er kandidatlisten uprioritert og i alfabetisk rekkefølge. Man stemmer ved å rangere minst én av kandidatene. – Valgordningen er gjennom direktevalg på personer, og derfor ønsker vi at flere skal kjenne til de som er for en progressiv kirke. I Kirken er det så mange meninger, og det kan være vanskelig for mange å vite hva de forskjellige bispedømmerådskandidatene står for. Lederen i Norges Kristelige Studentforbund studerer teologi for å bli prest. – Siden jeg selv er homofil, er det spesielt viktig for meg at kirken skal være åpen. Ingen skal kunne utøve maktovergrep mot dem som ikke går helt inn i en tidligere fastsatt norm. En viktig kampsak er felles liturgi både for heteroer og for homoer. For samlivet og ekteskapet handler om den samme forpliktelsen og den samme kjærligheten, sier lederen. I forbindelse med denne kampanjen i forkant av Kirkevalget, arrangeres Raus Folkekirkehelg 26.-28. august i Oslo med seminarer og workshops for å skape en åpnere kirke. Samlingen skjer i Universitetsgata 20 i lokalene til Norges Kirkelige Kristelige Studentforbund.