Kjemper for asyl

Publisert

Da det lesbiske paret Mina og Nazanin fra Iran fikk avslag på sine asylsøknader svarte homomiljøet i Trondheim med å slå ring rundt paret. – Mina og Nazanin flyktet fra Iran fordi forholdet deres ble gjort kjent. De ble derfor utsatt for både trusler og utpressing og familiene deres fikk også vite om forholdet, sier Stine Helena Bang Svendsen, styreleder i LLH Trøndelag, til Blikk Nett. Hun kjenner paret og har engasjert seg i saken, sammen med en rekke andre i homomiljøet i Trondheim.– Mina og Nazanin kom i en situasjon hvor de ble presset for så store pengebeløp at de av frykt valgte å rømme landet. De kom til Norge og ble plassert på mottak i Namsos hvor de var i halvannet år. Det var mottaket på Namsos som satte paret i kontakt med LLH Trøndelag.– Skeiv Verden i Trondheim sørget for å få dem flyttet til Trondheim slik at de kunne ha et miljø og nettverk rundt seg. De ble raskt aktive i miljøet her, blant annet i styret i Skeiv Verden og gjennom aktivitetene til damegruppa Gudrun, sier Bang Svendsen til Blikk Nett. Da det første avslaget på asyl kom fra Utlendingsdirektoratet (UDI) ble det anket og Mina og Nazanin fikk råd og hjelp av organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). – SEIF anså det som en god sak og trodde det var mulig å få medhold i anken. Det fikk de ikke, og nå har det endelige avslaget kommet. De har vært irregulært i Norge et par uker allerede. Utlendingsnemnda (UNE) og UDI mener det er trygt for Mina og Nazanin å returnere til Iran og begrunner avslaget slik:«UNE finner det ikke sannsynlig at klageren vil forholde seg til sin seksuelle legning ved retur til Iran på en slik måte at hun vil risikere forfølgelse, og finner at denne livsførselen beror på hennes egen personlighet og individuelle forhold, ikke frykt for represalier og forfølgelse.» Avslagene baseres i all hovedsak på landkunnskap samlet inn av Landinfo, som er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI.– Så godt som all informasjonen de har om homofile i Iran handler om homofile menn, som har helt andre muligheter for å definere sine egne livsvalg enn kvinner i Iran. Gjennomgående snakker UNE om muligheten for å leve lesbisk «privat». Hvor skal unge ugifte kvinner i Iran finne dette privatlivet, spesielt etter at familien deres allerede vet at de er lesbiske, spør Bang Svendsen. – Den norske stat ber dem i praksis om å dra tilbake til Iran og godta å gifte seg med en mann.

Aksjonsgruppe

Nå har aksjonsgruppen «Aksjon la Mina og Nazanin bli» blitt opprettet.– Vi vil gjøre alt vi kan for å sørge for at de får bli i Norge, og for at norske myndigheters praksis blir endret slik at ingen andre havner i den situasjonen de har havnet i, sier Bang Svendsen og forteller at Sverige har endret praksis i saker som gjelder homofile asylsøkere. – Sverige gikk nylig bort fra å kreve diskresjon hos asylsøkere i land der homofili er straffbart, fordi det er i strid med sunn fornuft og intensjonen i flyktningekonvensjonen. Nylig fikk også søkere medhold i Storbritannia. Nå må også Norge endre praksis.

– Hva skjer videre nå?

– Saken har blitt sendt til Advokatforeningen der Aksjons- og prosedyregruppa vil vurdere om de skal gå til sak mot staten.

– Hvordan har Mina og Nazanin det nå som de har fått det endelige avslaget?

– De har det bra. De har fått kuttet stønaden fra staten, så vi samler inn penger til dem. Denne saken har samlet hele miljøet i Trondheim og de har et sterkt nettverk her nå. Det er fint å se at så mange engasjerer seg i den politiske kampen om å få endret regelverket.  

Krever homoasyl

Homofile som risikerer forfølgelse må få asyl mener Arbeiderpartiets Homonettverk. – Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken, men den framstår som et tydelig eksempel på en helt urimelig praksis. Arbeiderpartiets Homonettverk jobber for endringer i reglene som vil sikre at ingen skal sendes tilbake til land hvor man straffeforfølger homofile, sier stortingspolitiker Håkon Haugli i en kommentar til Blikk Nett.  – Iran er et av få land som faktisk henretter homofile. De er definitivt blant landene Norge ikke bør returnere homofile til.