– Kjønns- og seksualitetsmangfold til gavn for alle

– Strukturene i samfunnet begrenser oss alle, men noen begrenses mer, og noen av oss begrenses på flere grunnlag enn andre, skriver Markus Brun Hustad, politisk nestleder i FRI.

Publisert

– FRI jobber for å være nettopp det; en organisasjon som løfter alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og gjøre normbruddet enklere ved å endre samfunnet, skriver Markus Brun Hustad, politisk nestleder i FRI.

Det er synd hvis Lynn Myrdal, styreleder i PolyNorge, føler noen identiteter eller kategorier i den store og mangfoldige gruppa av skeive blir glemt, slik det fremkommer i kronikken #Skeivnok på Blikk nett. Det er en kritikk vi tar på alvor.

Strukturene i samfunnet begrenser oss alle, men noen begrenses mer, og noen av oss begrenses på flere grunnlag enn andre. FRI er derfor opptatte av å heve blikket og jobber for å endre omgivelser og strukturer som begrenser folk fra å leve gode og åpne liv, uansett hvem de er eller hvor de bor.

Da LLH ble FRI var bakgrunnen for navneskiftet at vi ønsket å inkludere spekteret av seksualitet og kjønn og jobbe tydeligere for de sakene vi har til felles, heller enn å låse oss i identitetene som skiller oss. Og den saken vi først og fremst har til felles, er erfaringer med å ikke alltid bli møtt på en god måte av omverdenen. Ved å tenke på denne måten, kan vi som organisasjon jobbe for å endre det som gjør det vanskelig å være trans, lesbisk eller homofil, og samtidig de tingene som gjør det vanskelig å være bifil, BDSMer, eller poly.

Det jobbes bredt, med mange og store saker, men vi prøver alltid å holde fokus på de sakene og de stedene der vi ser at det er viktigst med endring. Akkurat nå er det mest presserende å få gjort noe med helsetilbudet til transpersoner, og da blir det naturligvis mer snakk om transpersoner som gruppe. Men også her mener vi en bedring av situasjonen for de av oss som er transpersoner, er til gavn for de av oss som ikke er trans.

Ved å jobbe mot hatkriminalitet, delta i høringer og møte politikere, arrangere Pride-festivaler over hele landet, drifte aktivitetsgrupper for konkrete felleskap og saker, og skolere fagpersoner i alle yrkesgrupper om kjønn og seksualitet, mener vi vi får til endring til gavn for hele det skeive mangfoldet. Et arbeid både frivillige rundt om i landet, sentralt tillitsvalgte og ansatte deltar i. Det er synd at Myrdal ikke ser denne bredden i vårt arbeid.

Utfordringene ved å fokusere på og løfte frem sak heller enn identitet, er at det av og til kan være vanskeligere å få øye på akkurat sin egen identitetskategori. Men vi er sikre på at denne måten å tenke og jobbe på gjør at vi kan jobbe på de områdene hvor endring er viktigst, men på en måte som er til gavn for oss alle.

Markus Brun Hustad, politisk nestleder i FRI.