Kjønnskreativ familiedag

FRI Oslo og Akershus arrangerer familiedag for familier med kjønnskreative barn.

Publisert

Lørdag 6. mai arrangerer FRI Oslo og Akershus og familienettverket i FRI familiedag for kjønnskreative barn.

– Planen er å ha en dag hvor vi kommer sammen og har det hyggelig sosialt samtidig som de voksne får faglig input, sier rådgiver i FRI, Luca Dalen Espseth.

Det blir både faglig påfyll, lek og aktiviteter.

– Eva Solem, som er en av pådriverne i familienettverket, skal prate med de voksne. Helsestasjonen for kjønn og seksualitet ved Ingun Wik kommer og forteller om tilbudene deres, mens vi orienterer om hva vi har å tilby i FRI, sier Dalen Espseth og forteller at hans oppgave denne dagen er å lage mat og leke med barna mens de voksne snakker sammen og utveksler erfaringer.

– Familienettverket ser at det har vært behov for et slikt arrangement. Mange familier med kjønnskreative barn møter utfordringer i hverdagen og ønsker råd og tips til hvordan de kan tilrettelegge for barna sine. Så kan det også være fint for disse familiene å få høre hvordan andre i samme situasjon har det. Det er første gangen vi arrangerer en familiedag for denne målgruppen, sier han.

Selv om opplegget hovedsakelig er rettet mot de voksne, er dagen lagt opp slik at barn i alle aldre kan være med.

– Jeg kommer til å aktivisere barna mens de voksne jobber med tematikken. Håpet er at vi kan gi foreldrene litt pusterom og verktøy slik at de blir bedre rustet til å møte hverdagen, sier han.

Dalen Espseth forteller at det kommer til å bli arrangert flere familiedager for denne målgruppen.

– Definitivt. Familienettverket jobber bredt med barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet og vil fortsette med det. Familier med barn i alle aldre er velkomne på dette arrangementet, sier han.

Info: Familiedag hos FRI Oslo og Akershus