Kjønnsnøytral ekteskapslov vedtatt

Publisert

Det finske parlamentet vedtok i dag, med 105 stemmer mot 92, en kjønnsnøytral ekteskapslov. Den nye ekteskapsreformen innebærer en rekke endringer, som vil ta nærmere et år å gjennomføre. Loven vil derfor ikke være effektiv før ut i 2016. – Jeg er veldig glad på vegne av våre naboer i Finland, sier LLH-leder Bård Nylund I en kommentar til Blikk Nett. Finland har hatt registrerte partnerskap siden 2002. I 2009 åpnet myndighetene for at likekjønnete par skulle kunne adoptere partners barn. Loven om kjønnsnøytrale ekteskap ble presentert for parlamentet i mars 2012, men ble avvist i februar 2013. Lovforslaget ble nok en gang introdusert i desember 2013 som et privat lovforslag. Justiskomiteen foreslo å avvise forslaget nok en gang, til tross for at forslaget hadde 160 000 underskrifter. I dag ble forslaget likevel vedtatt av parlamentet med 105 mot 92 stemmer.– Det har vært en hard kamp i Finland, slik det har vært alle andre steder hvor kjønnsnøytrale ekteskap har blitt innført, sier LLH-lederen.. – Det er vanskelig å si noe om hvorfor det har tatt såpass lang tid i Finland. Jeg er først og fremst glad for de nå er i mål, avslutter Bård Nylund. Det hører med til historien at flertallet er et kvinneflertall. Til tross for at kvinner er i mindretall i Riksdagen i Finland (115 menn/83 kvinner), var det 57 kvinner som stemte ja mot 48 menn. Det var 26 kvinner som var imot, mens 66 menn sa nei. Blant menn er det altså nei til kjønnsnøytralt ekteskap. Loven ble også vedtatt takket være venstresiden i finsk politikk, fordi menn på venstresiden også sa ja til kjønnsnøytralt ekteskap.