Kjøp og salg i Pride park

Publisert

De siste årene har prostitusjonsfeltet vært representert på Skeive Dager med PION. I fjor fikk kom også Pro Senteret med. Nytt av året er at Reform (Ressurssenter for Menn) sitt tiltak KAST (Kjøp av seksuelle tjenester) også blir med, på denne måten blir både selgere og kjøpere representert under festivalen. I 2009 ble det for første gang satt fokus på sexarbeid under Skeive dager. Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION) viste utstillingen «From our point of view», av og med skeive sexarbeidere i Bangkok, i Pride Park og arrangerte debattmøtet «Kriminalisering av prostitusjon – fra et skeivt perspektiv». Siden 2009 har PION gjort seg bemerket i både Pride Park og i paraden, og i 2011 fikk de følge av Pro Sentrets nye prosjekt: Pro Mann som også hadde egen stand i Pride Park. I år blir også Ressurssenter for Menn (Reform) sitt tiltak KAST med på stand, og dermed blir både selgere og kjøpere representert under festivalen. – Dermed gjenspeiles markedet. Det har vært et problem i alle tider at kundegruppen blir glemt, sier Lennart Lock, prosjektleder i KAST Norge til Blikk Nett. KAST Norge henvender seg i hovedsak til kunder i prostitusjon og deres partnere og tilbyr sexologisk rådgiving, smitteveiledning og smittesjekk. Kjøp av seksuelle tjenester er skambelagt, og få er åpne om at de kjøper sex. Etter 2009 er det også ulovlig, noe som i enda større grad gjør det vanskelig å snakke om sexkjøp. – For PION har det i en årrekke vært viktig å løfte sexarbeid, uansett fra hvilken vinkel man ser det, ut av den heteronormative myra den bestandig har vært i. Så for oss er det viktig å synliggjøre at innenfor det skeive miljøet er alle grupper representert, fra selgere til kjøpere av sex, sier Morten Sortodden i PION til Blikk Nett.

– Så kan man spørre seg hva sexarbeid har i Pride Park å gjøre?

– Jeg skjønner veldig godt at noen spør seg hva vi har der å gjøre. Men hvis man setter prostitusjon inn i et maktperspektiv, hvor kvinnene er de svake ofrene og menn er de store, sterke overgriperne, så gjør det hele diskusjonen lettere. Men hvis vi ser på det realistisk, hvor det faktisk også er kvinner som kjøper sex og menn som kjøper sex av andre menn, så forkludrer det hele maktperspektivet. Og for å svare på spørsmålet så mener jeg homobevegelsen de siste årene har vært veldig opptatt av å være skikkelig, på den måten at vi gifter oss, kjøper hus og hund, og vi kjøper aldeles ikke sex. Mens vi som jobber med denne problematikken vet at det ikke er hele sannheten, sier Sortodden og mener tilstedeværelsen i Pride Park og under Skeive dager er en viktig synlighetskanal. Etter oppstarten av KAST har man fått mer kunnskap om kjøpegruppen.– Ifølge The European MSM Internet Survey (EMIS) er det bare tre til fire prosent av gruppen menn som har sex med menn (MSM) som oppgir at de har kjøpt sex en eller flere ganger. Rapporten viser at tretten prosent av norske menn generelt har kjøpt sex. Da kan man spørre seg om homser kjøper mindre sex fordi sex er lettere tilgjengelig, via chat, internett og smarttelefoner. Men er den sexen gratis, og forstår vi prostitusjon på en annen måte enn heterofile menn? KAST sitt ståsted er at prostitusjon må sees som sex i bytte mot et vederlag, uavhengig av hva vederlaget måtte være, sier Lennart Lock til Blikk Nett.

– Er kjøp av sex mellom menn mer jevnbyrdig?

– Samfunnet rundt kan nok se på det som mer jevnbyrdig enn sexkjøp mellom kvinner og menn. Men det behøver ikke å være slik, sier Andreas Kikvik, sosialkonsulent hos Pro-sentret og Pro-mann og oppfordrer sammen med PION og KAST alle interesserte til å oppsøke standen i Pride Park for en prat og mer informasjon om sexkjøp og salg i et skeivt perspektiv Aktivister, ansatte, sexarbeidere og andre som stiller i solidaritet, vil også delta i årets parade i Oslo lørdag 30. juni.

Mer informasjon om de ulike organisasjonene finner du her:

PION KAST Norge Pro Mann | Pro Sentret