Knebler homofile

Publisert

Russlands nasjonalforsamling foreslo med overveldende flertatt en lov som forbyr «homofil propaganda». – Knebler all politisk aktivitet, sier Håkon Haugli. Ifølge Amnesty har Elena Mizulina, leder for nasjonalforsamlingens kvinne- og barnekomite, uttalt at hun håper loven blir vedtatt i løpet av denne perioden, det vil si i løpet av våren. – Blir dette lovforslaget vedtatt vil det kneble en hver form for politisk aktivitet, både for menneskerettighetsaktivister som sloss for lhbt-rettigheter og lhbt-personer i seg selv. Det å offentlig si at det er greit å være homo vil være straffbart. Det er veldig problematisk, sier Håkon Haugli, lhbt-rapportør i Europarådet. Blir loven vedtatt vil den gjøre det straffbart å «fremme homoseksualitet overfor mindreårige». Brudd på loven vil kunne straffes med bøter på opp til 90 000 norske kroner. Liknende lover har allerede blitt vedtatt i flere russiske regioner, blant annet Ruazan, Arkangelsk, Kastroma, Novosibirsk, Magadansk, Samara, Bashkortostan, Krasnodar og St. Petersburg. Dersom nasjonalforsamlingen vedtar lovforslaget 23. mai vil positiv omtale av homofili bli ulovlig i hele Russland. – Norge har protestert flere ganger overfor russiske myndigheter. Vår forrige utenriksminister, Jonas Gahr Støre, har også svart på skriftlige spørsmål fra Stortinget om anti-propagandalover i både Russland og Ukraina, så det er ingen tvil om hva Norge mener. Norge har vært veldig klare i sin fordømmelse i internasjonale fora, sier Haugli til Blikk Nett. Amnesty International Norge etterlyser en klarere fordømmelse fra norsk hold overfor russiske myndigheter. I et intervju med Blikk Nett forrige uke uttalte Amnesty Norges politiske rådgiver Patricia Kaatee at det er vanskelig å se effekten av kritikken fra norske myndigheter, og at mye foregår i lukkete rom. Haugli forstår ikke kritikken. – Problemet er ikke hva som foregår i lukkete rom. Problemet er at det ikke er noen som skriver om Norges engasjement i slike saker. Jeg føler at jeg har vært veldig tydelig i disse sakene i min rolle i Europarådet og som stortingspolitiker. Det samme gjelder utenriksminister Espen Barth Eide, så jeg skjønner egentlig ikke den kritikken. De siste ukene har norsk presse skrevet mye om lovforslaget som vil kneble lhbt-aktivister i Russland.– I forhold til hvor alvorlig dette angrepet på ytringsfriheten er, så synes jeg det har vært for lite oppmerksomhet rundt det. Det er få som spør hva norske myndigheter mener om dette og hva vi foretar oss. På samme tid settes dette inn i kontekst som gjør at vi ser på russere som litt rare, i stedet for å gå løs på det prinsipielle, sier Haugli til Blikk Nett. I dagene før avstemmingen i  den russiske nasjonalforsamlingen, Statsdumaen, har det vært en rekke demonstrasjoner i flere russiske byer hvor lhbt-aktivister har blitt angrepet, uten at politiet har grepet inn.