Kronerulling for Russlands skeive

Publisert

Mandag vedtok Russland anti-homoloven som forbyr all nøytral eller positiv omtale av «utradisjonell seksualitet». Russiske homoorganisasjoner risikerer nå bøter på over 200 000 kroner. Et beløp som er 500 ganger høyere enn boten for nazistiske ytringer.  Loven en del av den generelle innstrammingen av ytringsfriheten i Russland og er designet for å lamme den russiske lhbt-rettighetsbevegelsen. Samme dag som loven gikk i gjennom i Dumaen i Moskva, sto LLHs søsterorganisasjon Coming Out, som Polina Andrianova representerer, for retten i St Petersburg. De risikerer en bot på flere hundre tusen norske kroner og står i fare for nedleggelse. Nå starter Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) kronerulling i solidaritet med homobevegelsen i nabolandet. LLH-leder Bård Nylund er svært bekymret for utviklinga i Russland.– Situasjonen for lhbt-befolkninga i Russland har gått fra vondt til verre de siste årene. Lover som forbyr positiv omtale av homofile, og som sidestiller homofili med pedofili, vedtas på løpende bånd og knebler den russiske homobevegelsen, sier Nylund. Bare i løpet av mai måned, har flere homofile blitt utsatt for grov vold, overfall og drap. Uten pressorganisasjoner som Coming Out er homobevegelsen sjanseløse i Russland.– Den offisielle anklagen er at organisasjonen har mottatt støtte fra andre land, og dermed løper andre lands ærend. For å unngå straffeforfølgelse må alle organisasjoner som mottar støtte fra andre land registrere seg som «utenlandske agenter». I tillegg til Coming Out, er det tatt ut tiltale mot to andre organisasjoner. Mandag ble den skeive filmfestivalen Side by Side dømt til å betale nærmere 100 000 kroner i bot. Nylund tror ikke at utvalget av organisasjoner som straffeforfølges er tilfeldig.– Sammenhengen mellom homofiendtlige lover og manglende rettsvern for lhbt-befolkninga og den jakta som våre søsterorganisasjoner nå utsettes for er udiskutabel. Loven er ei felle. Lhbt-organisasjonene har overhodet ingen mulighet til nasjonal støtte, og registrerer de denne støtta vil de i praksis gi seg selv et spionstempel.

LLH frir til den norske befolkningen

Homobevegelsen har en lang tradisjon for internasjonal solidaritet. Her i Norge blir det stadig flere rettigheter, og sist mandag kom det på plass et eget diskrimineringsvern.– Vi kan ikke sitte stille å se på at søstre og brødre i nabolandet vårt blir frarøvet grunnleggende rettigheter, sier Nylund. LLH oppfordrer alle organisasjoner, pride-arrangører og enkeltpersoner som vil støtte kampen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Russland om å sette søkelys på saken og gi penger til LLHs solidaritetsfond. Midlene vil gå uavkortet til å dekke bøter til organisasjoner og personer som rammes av den nye lovgivninga.

Ønsker du å bidra til skeive i Russland?

Du kan sette inn et valgfritt beløp på LLHs solidaritetskonto:Kontonr: 1503 17 43343. Merk overføringen med Russland. Du kan også gi penger på LLHs stand under Skeive dager i Oslo.