Dokumentarbok om æresdrap

Journalist Lene Wold har skrevet dokumentarbok om en jordansk far som dreper sin lesbiske datter.

Publisert

Boken «Ære være mine døtre» ble gitt ut på Kagge forlag i midten av mars og handler om æresdrap, og hva som får mennesker til å drepe sine egne.

– Jeg søker å finne forklaringen på hvordan noe så diffust som kan ære kan trumfe familiebånd. Boken har vært en reise gjennom alt jeg har lært, sier Lene Wold til Blikk nett.

Wold fattet interesse for tematikken da hun var på reise i Jordan i 2011 og kom over lovverket som sier at kvinner kan fengsles på ubestemt tid for å beskyttes mot sin egen familie.

Journalisten reiste til Jordan for å skrive forskjellige artikler, men skjønte at en reportasje ikke ville holde da hun kom over æresdrap-problematikken.

– Jeg begynte med kvinnenes perspektiv, men da jeg forsto at jeg hadde lest deres side av saken så mange ganger før, bestemte jeg meg for å undersøke gjerningspersonenes perspektiver. Totalt har jeg snakket med 139 menn som har begått æresdrap, sier hun.

Tragisk familiehistorie

I «Ære være mine døtre» forteller Wold historien til Amina, lillesøsteren til lesbiske Aisha. Da faren deres finner ut at Aisha er lesbisk, forsøker han å drepe begge døtrene sine for å gjenopprette familiens ære. Aisha dør mens Amina overlever.

– Jeg valgte akkurat denne historien fordi den ga meg et unikt kildemateriale. Jeg møtte faren, Rahman, flere ganger over en toårsperiode og traff Amina en gang, sier Wold og legger til at møtene med Rahman var utfordrende.

– Jeg har alltid tenkt at man ikke skal dømme, men når jeg møtte ham så hadde jeg så inderlig lyst til å stille ham til veggs og få ham til å knekke. Heldigvis klarte jeg å holde følelsene på innsiden under møtene, sier hun.

Kvinnene fengsles

I Jordan finnes det en lov som sier at kvinner kan fengsles for å beskyttes mot sin egen familie hvis de står i fare for å bli drept. Dette skjedde med Amina etter farens drapsforsøk.

– I stedet for å fengsle den som kanskje begår drap fengsler de kvinnen. Amina satt i fengsel i 13 år fordi familien ønsket henne død. I tillegg til denne loven finnes det også en lov om redusert straff for æresdrap, sier Wold. Etter at hun slapp ut fra fengselet har Amina måttet leve i skjul, og det må hun fortsette med så lenge faren er i live.

– Møtet med Amina var det som gjorde sterkest inntrykk på meg. Det er helt forferdelig å tenke på hva hun har vært gjennom, sier Lene Wold.

Les mer om historien bak boken «Ære være mine døtre» og Lene Wolds reiser i Jordan i magasinet Blikk.