«Haien kommer»

Publisert

Barnefilmfestivalen i Kristiansand ser på hvordan film kan bekjempe homofobi. Barnefilmfestivalen i Kristiansand er en femdagers festival som i år arrangeres for 15. gang. Fredag 27. april arrangerer Den europeiske barnefilmorganisasjonen ECFA seminar om film, homofobi og kjønnsstereotypier. Gjennom filmvisning og foredrag drøfter filmskapere, en lærer, kjønnsforsker og ledere for europeiske filmfestivaler hvordan film setter fokus på stereotypier, bekjemper homofobi og brukes i skoleundervisningen for å minske fordommer. – Barnefilmfestivalen har et langt samarbeid med ECFA som har holdt årlige seminarer om temaet, og i år kommer de til Kristiansand. Det vil bli presentert aktuelle filmer og undervisningsmateriell, og deltakerne vil få anledning til å møte fagfolkene som har deltatt i utviklingen av prosjektet. Barnefilmfestivalen har en lang tradisjon med å vise filmer om ungdom som tar opp spørsmål om seksualitet og homofili. Det finnes mange viktige og gode filmer som belyser dette, sier leder for barnefilmfestivalen, Danckert Monrad-Krohn til Blikk nett. Den europeiske barnefilmorganisasjonen ECFA har de to siste årene deltatt i det europeiske RAINBOW-prosjektet hvor organisasjoner for homofile og lesbiske, utdanningsinstitusjoner og mediearbeidere samarbeider for å kjempe for unges rett til egen identitet. ECFA promoterer og distribuerer filmer som tar opp disse temaene overfor festivaler i hele Europa, og seminaret i Kristiansand gir undervisningspersonell og mediearbeidere muligheten til å få bedre kjennskap til dette prosjektet. Blant kortfilmene som vises er «Bob», Papa´s Boy», «Omar» og «Shark Bait» eller «Haien kommer» som den heter på norsk. Kortfilmen «Haien kommer» av regissør Toni Nordli ble laget ved Nordland kunst- og filmfagskole våren 2009. Den har vært vist på filmfestivaler verden over og ble også vist på Dostovjevskimuséet i St. Petersburg i 2010 under Nordland fylkeskommunes kulturevent. Under Oslo Amateur Film Festival i 2009 vant den Silver Frame-prisen. Den europeiske barnefilmorganisasjonen vil bruke kortfilmen «Shark Bait» i undervisningssammenheng i europeiske grunnskoler og videregående skoler. Toni Nordli har i et tidligere intervju med Blikk Nett uttalt at det er for lite skeiv film på markedet, og at filmen «Haien kommer», som handler om en gutt som blir mobbet på skolen fordi storebroren hans er homofil, er hans bidrag i kampen mot homofobi. – Storebroren sier at han må ta igjen med vold for å løse problemet. Noen av spørsmålene filmen stiller, er om det er riktig å bruke vold i enkelte situasjoner, og hva det er som kan vinne over mobbing og hat, sa Toni Nordli til Blikk Nett. Seminaret varer fra klokka ni til ett og holdes i Alladin kino, Kongensgate 6 i Kristiansand. De som ønsker å delta, kan sende en mail til [email protected]