Menneskene bak hivmytene

Publisert

«Våre stemmer|HIV: 30 år i Norge» er et portrett av menneskene bak mytene om hiv. Torsdag 16. april kan du se Fin Serck-Hanssens fotografier på Kunstsoda i Oslo, samtidig som boken lanseres. Hiv og aids eksploderte i norske medier på begynnelsen av 1980-tallet. «Våre stemmer|HIV: 30 år i Norge» løfter fram de faktiske menneskene bak mediebildet og mytene, mennesker som ble syke og som har levd sitt liv i skyggen av de store overskriftene. – Det er på høy tid at deres stemmer blir hørt, slik at vi kan få et mer nøkternt bilde av hva denne sykdommen er, og hva den har gjort med de menneskene som ble rammet av den, sier Kim Fangen, styreleder i Nye Pluss - hivpositives landsforening. Sammen med lege Ole Rysstad ved Sørlandet sykehus har han tatt initiativ til prosjektet «Våre stemmer».  Fotograf Fin Serck-Hanssen og forfatter Morten Borgersen har portrettert et bredt utvalg mennesker med tilknytning til problematikken; hiv-positive, pårørende, foruten også sentrale personer i hjelpeapparatet. «Jeg ville se meg selv i speilet og si jeg er Walter, jeg er hivpositiv. Det er ok.»Walter Heidkamp (foto: Fin Serck-Hanssen)– Boken byr på et unikt møte mellom fotokunst og det journalistiske portrettet. Gjennom dette grepet kommer vi svært nær mennesker med historier og livserfaringer vi sjelden eller aldri kommer i berøring med, sier Fangen.

Mytene levere videre

Fra begynnelsen av 1980-tallet og fram til i dag har 75 millioner mennesker blitt smittet av hiv, 35 millioner av disse lever i dag. Tallene er nå for første gang på vei ned, og riktig behandlet hiv gjør at sykdommen i dag ikke er smittefarlig. Men selv om viruset i dag lar seg kontrollere langt bedre enn tidligere, lever mytene og stigmatiseringen videre. Hiv er ikke som en hvilken som helst sykdom, skriver Johan Galt i boken: «Hiv har en aura som andre sykdommer ikke har. Hiv handler om erotikk. Om intimitet.» Hiv handler med andre også om identitet på en måte som andre sykdommer ikke gjør.  H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit har skrevet bokens forord. Overskuddet av boksalget går til Nye Pluss. Tove Strand, som var helseminister på 1980-tallet og stod sentralt i kampen mot hiv vil være tilstede på lanseringen. Kim Fangen og Ole Rysstad introduserer boken og prosjektet.Kunstsoda, Festsalen, Rådhusgata 19. Torsdag den 16. april kl. 1730. Mer info om utstillingen.