Pris til kunstnerduo

Publisert

Verket The Collectors retter blant annet oppmerksomheten mot den enslige, homofile mannens verdier og livsstil, som i en queer twist ender i tragedie. Norske Ingar Dragset og danske Michael Elmgren stod bak den danske og nordiske paviljongen på Veneziabiennalen i 2009. Samarbeidet var det første i paviljongens historie og skulle framheve et flernasjonalt naboskap. Det tidligere kjæresteparet som har fortsatt som kunstnerduo, førte de to paviljongene sammen i et territorielt, fysisk og konseptuelt landskap. Resultatet ble hyllet av så vel publikum som kritikere, og onsdag 7. april mottar Elmgreen og Dragset kunstkritikerprisen «for fremragende arbeid med kurateringen av den nordiske og danske paviljongen i Biennalen i Venezia». Kunstkritikerprisen, som ble delt ut for første gang i fjor, da til Bergen Kunsthall, er en utmerkelse gitt til en kunstner, institusjon, gruppe eller annen aktør som har utpekt seg betydningsfullt i løpet av året som har gått. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner innsendt av medlemmene i Norsk kritikerlags seksjon for kunst, mens den endelige juryeringen er foretatt av kunstseksjonens arbeidsutvalg, som i år har bestått av Janicke Iversen (leder), André Gali, Dag Solhjell, Mona Gjessing og Erling Moestue Bugge. «Elmgreen & Dragsets prosjekt med den Nordiske paviljongen ved Biennalen i Venezia 2009, The Collectors, var en estetisk sterk og konseptuelt overbevisende imitasjon av to samleres hjem. Gjennom narrativ iscenesettelse rettet Elmgreen & Dragset fokuset mot kunstsamlerens privatsfære. Ved å benytte dette grepet som kuratorisk modell og utstillingskonsept, brøt de med den tradisjonelle nasjonale inndelingen av paviljongene i Giardini, og koblet sammen den nordiske og den danske paviljongen i en helhetlig utstillingsmodell. Utstillingen var overskridende på flere nivåer i sin problematisering av kunstsamlerens rolle i kunstverdenen. Samlerens identitet og praksis ble synliggjort på en humoristisk og kritisk måte. Med et gjennomkomponert grep rettet de oppmerksomheten mot middelklassen, kjernefamilien og den enslige, homofile mannens verdier og livsstil, som i en queer twist ender i tragedie – kjernefamiliens oppbrudd og fraflytting og den homofile mannens selvmord. Sett i lys av den økonomiske krisen som har rammet vesten, og som kommentar til den overdrevne omsetningen av samtidskunst de siste ti årene, var The Collectors en poengtert og selvironisk utstilling. Etter juryens mening markerte verket et fremragende kunstnerisk høydepunkt i 2009», heter det i juryens begrunnelse. Kunstnerduoen har siden de startet samarbeidet 1995 vist sine arbeider en rekke steder, blant annet Tate Modern, Serpentine Gallery, MCA Chicago, New Museum, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, Hamburger Bahnhof, MMK Frankfurt, Louisiana Museum, Moderna Museet, Bergen Kunsthall og Kunsthalle Zürich. Prisen overrekkes 7. april hos Office of Contemporary Art Norway i Oslo.