Skeiv dansekunst

Lær om samtidsdrag, skeive strategier og skeive kunstnerskap.

Publisert

Skeiv dansekunst – en samtalerekke er seks samtaler og et foredrag med dansekunstnere som aktivt tar stilling til spørsmål rundt kjønnsuttrykk og seksualitet i sine kunstnerskap.

Med et mangfold av strategier, tilnærminger og holdninger, leker dansekunstnerne med forventninger rundt identitet generelt, i opposisjon til det normative. Ut i fra egne erfaringer forteller de om hvordan det personlige og emosjonelle får konsekvenser for og nærer det kunstneriske arbeidet.

Skeiv dansekunst – en samtalerekke skjer i forkant av og under Oslo Pride, og foregår i både dansekunstneriske og skeive sammenhenger, nærmere bestemt på Dansens Hus, Kunsthøgskolen i Oslo, Scenehuset, utestedet Elsker, Kulturhistorisk Museum og Pride House.

Samtalerekka er støttet av Kulturrådet og co-produseres av Danseinformasjonen - nasjonalt kompetansesenter for dans og videodokumenteres for arkivering i Dansearkivet/Riksarkivet og Skeivt arkiv. Alle arrangementene er gratis.

Samtalerekka arrangeres av dansekunstnerne Ann-Christin Kongsness og Marte Sterud som har arbeidet sammen siden 2011 med dans og koreografi i det frie feltet. De jobber med å koble språk og teori opp i mot egen kunstpraksis og bidra til å synliggjøre og fasilitere kompetanse rundt dans og koreografi som kunstart.

Samtalerekka består av:

13. juni kl 19 på Dansens Hus:

«Skeivfeministiske strategier» med Henriette Pedersen, Maja Roel og Marte Sterud

15. juni kl 20 på Kunsthøgskolen i Oslo:

«Skeive strategier innen kunstnerisk forskning» med Brynjar Bandlien, Ann-Christin Kongsness og Per Roar

19. juni kl 19 på Scenehuset i Bogstadveien 49:

«Menn danser og danser og fortsetter å danse» med Øyvind Jørgensen, Terje Tjøme Mossige og Magnus Myhr

21. juni kl 19 på Elsker:

«Samtidsdrag» med Emanuel Waal Hem, Jens Martin Hartvedt og Marianne Kjærsund

24. juni kl 16 på Pride House:

«Skeiv dans» et foredrag av Ann-Christin Kongsness

24. juni kl 17.45 på Pride House:

«Skeive kunstnerskap» med Ulf Nilseng, Karstein Solli, Steffi Lund

28. juni kl 14 på Kulturhistorisk museum:

«Å gi skeiv historie en kropp: en kunstnersamtale om Missionären» med Malin Hellkvist Sellén og Ann-Christin Kongsness

Info: skeivdansekunst.no