Kunst og verdier

Publisert

Det var en fullsatt sal som møtte Colby Keller, pornoaktør og kunstner, på Oslo/Fusion, onsdag 16. september. I kveld følger festivalen opp med panelsamtalen Art(+)Values(in)Porn. Man har sett en imponerende økning i produksjonen av Alt Porn, eller alternativ porno, i løpet av kort tid, både i kvalitet og kvantitet. Det er en positiv utvikling som er inspirerende å følge på flere områder: det er stor tematisk variasjon og bredere mangfold, økt kunstnerisk eksperimentering, og positive fremstillinger av aktører foran kamera. Pornografi som filmsjanger er det mange som kjenner langt bedre enn de kanskje vil eller tør innrømme, men vi er opplært til å fnyse av den type ”snusk” og stemple alt som kvinneundertrykkende. Aller helst skal det ikke snakkes om. Den tillærte skammen over noe så naturlig som seksualitet vil videreføres i generasjoner om vi fortsetter å skyve seksualiteten under teppet og overlate undervisningen til internett. Sex er daglig brukt som et salgstriks i medier og i markedsføring, men måten det presenteres på er med på å skape usikkerhet rundt vår personlige seksualitet, kroppsbilde og selvfølelse. Sex kan være vakkert, vått og veldig gøy, du kan få det hardt eller mykt, med vanilje på eller varierende smaker innen kink. Det kan nytes alene, i tosomhet eller i grupper – men uansett hva man liker så er det viktig å være sexpositiv, skape trygghet, og huske at det ikke finnes en fasit over ”rett og galt” - så lenge det er samtykkende. Alt Porn er sexpositivt og feirer mangfoldet av kjønn, identitet, legning og kropp. Aktørene både foran og bak kamera har en åpen dialog, og resultatet er filmer hvor opplevelsene foran kamera er autentiske, med en positiv og oppbyggende effekt. Dette er filmer som ikke er strømlinjeformet eller overpolert, men har ”ekte” mennesker i reelle situasjoner på steder de ønsker å være. Filmene kan være humoristiske, politiske, og informative, men alle er med på å bryte ned fordommer, ofte med en lekenhet både i innhold og filmatisk uttrykk. Gjestene vi har invitert har alle etablert seg som store navn innenfor AltPorn-genren, men på hvert sitt vis utforsker og utfordrer de hva vi vil stemple som pornografisk. Med åpent sinn, klare ideer om innhold og bruk av varierte teknikker, overlapper eller viskes skillet mellom kunst og porno ut, og dette er ett av aspektene vi ønsker å belyse i denne serien med filmvisninger og samtaler med filmskaperne. AltPorn er fremdeles et nytt begrep for mange, derfor vil vi i løpet av festivalen vise en rekke filmer med ulik tematikk som vi håper vil glede, inspirere og informere – og forhåpentligvis også utfordre. I panelet sitter Colby Keller, Antonio Da Silva og Gala Vanting. Art(+)Values(in)Porn, Oslo/Fusion, torsdag 17. september, kl 21, Filmens hus, Dronningens gate 16.

Fullstendig program for Oslo/Fusion finner du her: oslofusion.no