Kutt for Rosa kompetanse

Publisert

Når Kunnskapsdepartementet nylig fordelte midler til skolearbeid, valgte de å halvere støtten til LLH og Skeiv ungdom. Elevorganisasjonen er kritisk til kuttet. LLH-Leder Bård Nylund ber kunnskapsministeren forklare seg om kuttet i Rosa kompetanse.– Homofile og transpersoner er særlig utsatt for mobbing i skolen, og lærere forteller oss at lærerstudiet ikke ruster dem til å møte problematikken. Hvordan kan da et kutt i skolering av lærere forsvares?I 2011 etablerte LLH tiltaket Rosa kompetanse skole for å øke lærernes kompetanse om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) og gjøre det tryggere for denne gruppen i skolen. – Lærere møter unge mennesker som kan være usikre på seg selv. Da trenger man en spesiell kompetanse for å være en trygg voksenperson. Samtidig er lærerne pålagt å undervise om lhbt. Mange har behov for kompetanseheving for å kjenne seg trygge på tematikken og dermed lettere oppfylle kravene i læreplanen, sier tiltaksleder og allmennlærer, Synne Hall Arnøy.

Nedprioriterer skolen

Det var satt av øremerkede midler til Rosa kompetanse skole i den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Den nye regjeringen velger altså å kutte. Rosa kompetanse har egne skoleringer også for helsesektoren og politiet. Begge disse tiltakene har fått en videreføring av sin støtte som gjør at arbeidet kan prioriteres i 2014. – Jeg undres over at den nye regjeringen velger å kutte i lhbt-arbeidet akkurat i skolen. Vi vet alle hvor viktig det kunnskapsgrunnlaget som legges i skolen er og "jævla homo" er fortsatt et av skolens mest brukte skjellsord. Lærerne ønsker verktøy for å håndtere dette og ministeren snakker om et lærerløft der videreutdanning skal prioriteres. Da henger det ikke på greip at støtten til vårt arbeid kuttes, fortsetter Nylund.

Bred støtte

Rosa kompetanse skole har en styringsgruppe bestående av fagpersoner og får tilnærmet unison tilbakemelding fra lærerne de underviser om at skoleringen er nyttig. Både lærere, foreldre og fagforening er bekymret for kutt. Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) og mobbeombudet i Buskerud stiller seg bak Rosa kompetanse. Det samme gjør Elevorganisasjonen.– Elevorganisasjonen ser den ekstreme viktigheten av arbeidet som har blitt gjort av Rosa kompetanse-prosjektet, sier Morten Østigård i Elevorganisasjonen til Blikk Nett. Østigård mener det er viktig at lærere og andre i skolen som har den daglige kontakten med elevene har lhbt-kompetanse.– Det er en enorm trygghet fordi det ofte oppstår problematikk for denne gruppen som skiller seg fra en god del annen problematikk. Det å ha personer som vet hvordan man håndterer konflikter og situasjoner som oppstår gir elevene trygghet. Fravær av lhbt-kompetanse vil gå ut over kvaliteten i skolehverdagen mener Elevorganisasjonen.– Spesielt for de elevene dette gjelder. Medelever og andre i skolen nyter godt av lhbt-kompetanse. I tillegg til Rosa kompetanse har skolen også tilgang på Skeiv ungdoms Restart, som er veldig bra, men kutt i Rosa kompetanse vil føre til at trygge voksenpersoner ikke får det verktøyet de trenger i dag, sier Østigård. Østigård mener kuttene ikke står i stil med ambisjonene man har for norsk skole.– Elevorganisasjonen synes det er merkelig at man foretar dette kuttet akkurat nå. Vi klarer heller ikke å se hvordan det står i stil med de målene man har satt seg i skolen. Målet må jo være å styrke kunnskapen på disse feltene. Elevorganisasjonen ser for seg at lhbt-fokuset ble inkludert i lærerutdanningen.– Hvis det ikke er det, så bør det i det minste være obligatorisk å hente inn kompetanse utenfra, som Rosa kompetanse, avslutter Morten Østigård, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.

Fra styrking til kutt

Rosa kompetanses skolearbeid ble prioritert i 2013 og søkte om en utvidelse i 2014. Overraskelsen var derfor stor da det i stedet ble kutt.– Det er et rart tidspunkt å bli halvert på. Vi kontaktes av stadig flere skoler som ønsker oss på besøk, enten fordi de har behov for en generell kompetanseheving eller fordi de trenger veiledning i en spesifikk situasjon. Når det kuttes til både Rosa kompetanse og Restart, kurset Skeiv Ungdom tilbyr elevene, lurer jeg på hvilken strategi Kunnskapsdepartementet har lagt for å møte kunnskapshull som blant annet fører til lhbt-relatert mobbing, avslutter Arnøy.