Kutt til LLH i Oslo

Publisert

I byrådets forslag til oslobudsjett får LLH mindre penger. – Det var veldig ventet at de kom til å kutte i støtten. Det har de gjort hvert eneste år, sier Espen Ophaug, leder av LLH Oslo og Akershus og medlem i bystyret for Venstre. LLH Oslo og Akershus ligger an til å få kutt. Tilskudd til frivillige organsiasjoner som LLH, Mira-senteret, Jobb X, Agenda X og Quo Vadis får i budsjettforslaget strøket 2,1 millioner i tilskudd.– Men så har Venstre og KrK løftet kuttene på plass i budsjettet igjen. Det er fordi Venstre, spesielt, er opptatt av at det skal være et velfungerende lhbt-arbeid i Oslo og de ser at LLH er en viktig aktør på det feltet, sier Ophaug til Blikk Nett.   Det er ikke bare LLH som opplever kutt. Budsjettforslaget innebærer kutt hos alle frivillige organisasjoner. –Venstre og KrK har alltid vært opptatt av at det skal være gode vilkår for frivilligheten i Oslo, og det har vært grunnlaget for at de to partiene har fått løftet inn kuttene tidligere budsjettår, sier Ophaug til Blikk Nett. Han tror Venstre og KrFs omsorg for frivilligheten vil vinne fram under budsjettforhandlingene også i år. I forhandlingene som gjelder LLH må han likevel finne seg i å stå på sidelinjen. Ophaug er nemlig innvalgt i bystyret for Venstre, så i saken om LLH-støtte er han inhabil.– Det er fordi jeg er daglig leder i virksomheten som har søknad inne til Oslo kommune. Jeg vil derfor ikke delta i bystyrets behandling av saken om støtte til LLH. Skulle det vise seg at budsjettforslaget blir vedtatt vil det få dramatiske konsekvenser for LLH.– Det vil være dramatisk for alle de frivillige organisasjonene. Frivilligheten har endret seg med årene. Nå er det viktig å ha gode driftsbudsjetter slik at man klarer å dra i land de frivillige kreftene. Utfordringen ligger i at vi aldri har forutsigbare rammer. År etter år må vi kjempe inn det vi mener trengs for å kunne drive frivillig arbeid. Det tar mye tid og krefter, og det er klart at det ikke er gunstige forhold. Nytt bystyre konstitueres 26. oktober. De nye komiteene vil starte sitt arbeid med budsjettet allerede den 28. Da vil de ulike fagkomiteene ta imot innspill fra organisasjoner som ønsker å komme med innspill. – Det som kompliserer prosessen noe i år er at budsjettet er laget av Høryre og Frp, men etter at Frp trakk seg fra byrådssamarbeidet føler de seg ikke veldig bundet av forslaget. Budsjettet blir vedtatt i desember.