Kutter homomidler

Publisert

I FrPs forslag til statsbudsjett kuttes alle midler til tiltak rettet mot lhbt-personer og organisasjoner. For Høyre betyr ikke det kroken på døra for et eventuelt samarbeid. – Jeg synes den type kutt som vi ser hos FrP er urealistisk og jeg tror det skyldes at man fra FrP sin side ikke vet hva pengene går til, sier Høyres André Oktay Dahl, andre nestleder i justiskomiteen. – Jeg mener jo også at man skal være kritisk til hvordan offentlige midler blir brukt. Selv om de går til homofile. Det er ikke nødvendigvis slik at alle pengene blir brukt på en god måte, og det må vi hele tiden være opptatt av. Men det er forskjell på det og på å kutte av seg haka, sier Dahl til Blikk Nett.

– Hva har det å si for samarbeid at FrP kutter alle homomilder?

– For Høyre er det ikke aktuelt å kutte i for eksempel forebygging av unge som er i en sårbar fase. Disse kuttene er FrPs måte å saldere budsjettet på, samtidig som de vil signalisere hvor klare og tydelige de er. Hvilke følger et regjeringsamarbeid vil få for lhbt-miljøet er han ikke bekymret for.– Jeg er ikke spesielt bekymret for at dette skal bli politikk i en eventuell Høyre/FrP-regjering. Det er såpass mange av vårt slag i Høyre at dette neppe blir aktuelt, sier Dahl og forteller at Høyre snart legger frem sitt eget alternative budsjett. – Høyre kommer til å legge frem sitt eget alternative budsjett førstkommende torsdag, hvor vi kommer til å fokusere på bekjempelse av hatkriminalitet og øke innsatsen på å forebygge hiv.