Kutter i skolen

Publisert

Kunnskapsdepartementet satser på Rosa Kompetanse og Sex og Politikk, men fjerner Blikk fra skolebibliotekene. Siden 2006 har Blikk med midler fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Kunnskapsdepartementet (KD) blitt distribuert til 500 bibliotek i hele landet. Skolebibliotek er prioritert etter Kunnskapsdepartementets anmodning. Nå kutter Kunnskapsdepartementet sin distribusjonsstøtte.– Kunnskapsdepartementet mener at kunnskap om lhbt-tematikk er viktig og det er viktig at det blir godt ivaretatt i skolen. Derfor har vi lagt inn i det revurderte budsjettet støtte til Rosa Kompetanse, i regi av LLH, og organisasjonen Sex og Politikk, for at de skal sørge for god kompetanseheving i skolen, sier Elisabet Dahle, statssekretær for kunnskapsminister Kristin Halvorsen i KD. Fortsatt finnes det lite informasjon om lhbt i skolene og alle undersøkelser viser athomofile er sterkt overrepresentert blant de som er utsatt for mobbing.– Vi er kjent med at dette er et tema som mange lærere synes er vanskelig og at vi kanskje ikke er god nok til å håndtere dette selv. Derfor vil Rosa Kompetanse og Sex og Politikk være en god hjelp til å heve kompetansen på dette området. Dahle sier til Blikk Nett at KD ønsker at BLD skal videreføre distribusjonsstøtten.– Tidligere har vi gitt støtte til distribusjon av Blikk til skolebibliotekene, og vi ønsker at skolebibliotekene fortsatt skal prioritere å ha Blikk på sine bibliotek. Men vi mener det først og fremst bør være BLD som gir tilskudd til distribusjon, og at det ikke blir spredd rundt på flere departement. Vi har gjort en prioritering nå på å legge vår støtte til arbeidet som går på kompetanseheving i opplæringen. Det er bakgrunnen for at det har blitt slik det har blitt, sier Dahle og legger til at skolene også bør prioritere å ha Blikk tilgjengelig. – Fra KDs side mener vi Blikk i skolen er viktig. Vi håper skolebibliotekene vil fortsette å abonnere og at BLD vil fortsette sin støtte til distribusjon. Så får KD prioritere de nevnte tiltakene som vi mener vil være viktige supplement i undervisningen, sier Elisabet Dahle til Blikk Nett.

Vil ikke kompensere

BLD ser med undring på at KD nå mener de skal kompensere for kuttet.– Mange unge sliter i dag med mobbing og intoleranse som følge av sin seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. Blikk er et magasin som kan bidra til å fremme økt toleranse og motvirke diskriminering. Av den grunn gir BLD hvert år en solid basisbevilgning til Blikk som i år var på over 2,2 millioner kroner, sier statssekretær Kjetil Andreas Ostling til Blikk Nett. – I tillegg har BLD gitt ekstra midler til distribusjon av Blikk til skoler og biblioteker. Denne støtten vil også bli videreført i år. Det er ikke lagt inn midler i BLD sitt budsjett for å kompensere for eventuell bortfall av distribusjonsstøtte fra Kunnskapsdepartementet, avslutter Ostling.

Les også:

Blikk ut av skolen Sjokkert og sinna – Feil retning – Viktig informasjonskanal