Late bloomers i Bergen

Publisert

– I samarbeid med Late Bloomer Ladies i Oslo starter vi opp her i Bergen, sier Camilla Strøm-Rødseth. – På Vestlandet er det like mange voksne damer i alle aldere som er på vei ut av skapet og har de samme utfordringene som andre i denne situasjonen. De står ofte uten et miljø og skal sondere et nytt terreng, og det kan være skummelt. I tillegg kommer de ikke bare ut som skeive, men har ofte barn og familie også som de også må forholde seg til, sier Camilla Strøm-Rødseth til Blikk Nett. Nestlederen i LLH Bergen og Hordaland, Camilla Strøm-Rødseth vil sammen med Lene Franco-Steimler fra styret og to damer fra Late Bloomer Ladies i Oslo møte alle interesserte voksne damer 22. oktober for å være med på å starte opp en egen gruppe i Bergen. – Vi ønsker at dette skal være en selvgående gruppe, selv om vier  med på å starte den. Vi i LLH Bergen og Hordaland er ikke late bloomere selv, men det har vært ytret ønske om å ha en slik gruppe her, og på dette møtet forteller de fra Oslo om sine erfaringer. Etter det er det opp til de som kommer, hva slags gruppe de vil ha. Om det blir et sosialt tilbud med arrangementer eller mer et sted for å møtes, snakkes og kunne dra nytte av hverandres erfaringer, gjenstår å se. Formålet med nettverksgruppa Late Bloomer Ladies er å forebygge ensomhet og isolasjon og tilby et felleskap og en møteplass for kvinner som er i samme situasjon. Late bloomere har andre temaer å snakke sammen om når de kommer ut som 50-åringer enn det 18-åringer som kommer ut av skapet har. Dette er et lavterskeltilbud, og treffene skal ha et innhold som gjør det lett å delta selv om man ikke kjenner noen. Formen skal være slik at man på en naturlig måte blir kjent, sier Strøm-Rødseth. Late Bloomer Ladies møte 22. oktober, kl 17.00 - 19.00 i LLHs lokale i Allégaten 40 i Bergen.