For første gang tilbys det nå et to dagers emnekurs for allmennleger om homohelse.
– De fleste leger vet lite om temaet. Gjennom å kurse dem vil vil kunne gi et et bedre tilbud til homofile pasienter, sier allmenlege Mari Bjørkman. Mari Bjørkman og Hanne Børke-Fykse fra LLHs prosjekt Rosa Kompetanse er kursledere. Kurset «Helse hos lesbiske og homofile» er et av flere seminarer i løpet av Primærmedisinsk uke i slutten av oktober. Bjørkman og Børke-Fykse har sydd sammen de to dagene med kurs sammen Legeforeningens referansegruppe for lesbisk og homofil helse. Kurset er på 16 timer til sammen og er godkjent som klinisk emnekurs.
Ikke nok kunnskap
– Mange leger har ikke nok kunnskap om homohelse. Gjennom å lære mer om temaet håper vi det blir en mer åpen kommunikasjon mellom pasient og lege. Dette vil gjøre det mye enklere for den homofile eller lesbiske pasienten, mener allmennlege Mari Bjørkman.
I løpet av kurset blir det foredrag av kjente navn fra homoverdenen. Haakon Aars skal snakke om homofile menn og seksualitet, Anbjørg Ohnstad skal prate om komme-ut-prosessen, Kristinn Hegna skal ha et foredrag om psykiatri og rus, Bente Bergersen skal informere om hiv blant menn som har sex med menn og Mansour Saberi snakker om islam og homofili.
Fortsatt diskriminering
– Vi har hatt en lett jobb med å få folk til å holde innlegg. Fagfolk som jobber med homohelse brenner med å få ut kunnskapen sin. Nå håper vi at vi finner det samme engasjementet blant leger og deres medarbeidere, sier Mari Bjørkman til Blikk Nett.
Lesbiske og homofile pasienter finnes på listene til alle norske fastleger, men mange fastleger kjenner ikke den seksuelle orienteringen til alle pasientene sine.
– Forskningsresultater kan tyde på at marginalisering og diskriminering av homofile og lesbiske fortsatt finner sted i vårt land, og at det sosiale trykket kan bidra til psykisk lidelse og økt selvmordsrisiko i denne befolkningsgruppen. Å bli møtt som den man er, kan gjøre en stor forskjell for den som søker hjelp for helseproblemer.
– Kurset blir veldig spennende og jeg håper leger som virkelig har behov for mer kunnskap melder seg på, sier allmennlege Mari Bjørkman. mener Bjørkman.
Primærmedisinsk uke arrangeres på Soria Moria i Oslo fra 21.-31. oktober. Det er Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid som arrangerer. Emnekurset om homohelse arrangeres 30. og 31. oktober. Mer om seminaret kan de lese om på www.PMU2008.no,