Lenket for livet?

Publisert

Skeiv Verden gir ut boka og erfaringsrapporten «Lenket for livet?», om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med minoritetsbakgrunn.   Blant bidragsyterne i boka «Lenket for livet?» er stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H), som også er styremedlem i Skeiv Verden. Boka er ført i pennen av Ingse-Katrine Gravdal, leder i Skeiv Verden. – Jeg har samlet Skeiv Verdens erfaringer, og ikke minst medlemmenes erfaringer rundt det som handler om tvangsekteskap. Jeg bruker medlemmers personlige historier i tillegg til å støtte meg på fakta, forskning og andre kilder, sier Gravdal til Blikk Nett. – I utgangspunktet skulle vi lage en erfaringsrapport, men etter hvert så jeg at det var så mye som måtte få plass, ikke bare om tvangsekteskap men om Skeiv Verden som helhet, så da ba jeg om en utsettelse slik at jeg kunne fullføre rapporten som en bok, sier Gravdal.

Grunnleggende problemstilling

Skeiv Verden jobber med mange problemstillinger lhbt-personer med minoritetsbakgrunn står overfor, blant annet æreskultur og sosial kontroll, men også tvangsekteskap.– Tvangsekteskap er blant de problemstillingene vi fokuserer mest på. Når Skeiv Verden snakker med våre medlemmer og de forteller sine historier, så kommer alltid tvangsekteskap eller spørsmålet om ekteskap opp. Hver eneste gang. Det ligger som en grunnleggende problemstilling for de fleste av våre medlemmer. Skeiv Verden fokuserer også på forskjellen mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. En forskjell som ikke er så tydelig for Skeiv Verdens medlemmer. Tvangsekteskap er et ekteskap som organiseres der minst en av ektefellene ikke har reell mulighet til å forbli ugift uten represalier.– De fleste arrangerte ekteskap i et lhbt-perspektiv vil kunne defineres som tvangsekteskap, nettopp fordi det ikke finnes en mulighet til å nekte. De har ikke rett til å si nei - slik man ofte har når det gjelder arrangerte ekteskap. Det å si at man ikke vil gifte seg overhode, med en av motsatt kjønn, lar seg ikke gjøre. Og da blir det tvang.

Ikke bare et muslimsk problem

Man kan fort få inntrykk av at tvangsekteskap og homofobi i minoritetsmiljøer er et muslimsk problem. Det tar Ingse-Katrine Gravdal opp i boka «Lenket for livet?» og forteller historiene til medlemmer fra arabiske land, men også historiene til medlemmer fra Venezuela, Kina og Vietnam - hvorav alle har blitt stilt overfor tvangsekteskap. – Fakta er at Skeiv Verden har flest medlemmer med bakgrunn fra muslimske land. Men vi har også medlemmer fra katolske land, og vi har både kristne medlemmer og medlemmer som ikke er religiøse i det hele tatt. Men det til tross, kulturen er sterk likevel - og ekteskapet er en sterk tradisjon. I de siste årene har Skeiv Verden fått flere medlemmer fra Asia, blant annet. Mange ser på Skeiv Verden som en muslimsk organisasjon, og det blir feil. Vi er opptatt av å synliggjøre at vi som organisasjon er åpen for alle. Selv om Skeiv Verden er åpen for alle er det en klar overvekt av gutter og menn.– I år har vi hatt større fokus på hvordan vi skal kunne nå ut til jenter og kvinner, og hvordan vi skal jobbe videre med det i tiden som kommer. Vi har allerede fått flere jenter og kvinner som medlemmer, men det er ofte via munn til munn-metoden. Men det er helt klart vanskelig å nå ut til jenter og kvinner fordi de er underlagt en kollektivistisk kultur hvor menn har større frihet enn kvinnene. Det er i disse kulturene vanskelig for kvinner å trå inn et sted hvor de kan være i skjul. De blir passet på fra alle kanter.

Pisker sine homofile barn

I boka «Lenket for livet?» møtes leseren av sterke historier om ungdom som blir pisket av foreldre og påført arr som vises lenge, både fysisk og psykisk, fordi foreldrene mistenker at barnet deres er homofil. Det er en kamp mellom følelser, kjærlighet, kultur og sterke familiebånd. Et Skeiv Verden-medlem forklarer det slik i boka:«Jeg tro på gud, men ber ikke. Jeg spiser ikke svinekjøtt, men drikker alkohol - og så er jeg homofil.» Fokus på utdannelse kan være en strategi for å stå i mot tvangsekteskap. Utdannelsen kommer først. Men like fullt går det bare en vei - mot ekteskap, enten man vil eller ei. Skeiv Verden følger medlemmene sine hele veien, også de som har blitt presset inn i ekteskap.– De som blir giftet bort forsvinner ikke fra vår radar. Men mange av dem er redde for at Skeiv Verden har et standpunkt som tilsier at vi ikke liker dem lenger hvis de blir gifte. Derfor er vi opptatt av å ta opp dette i samtaler med de som er bekymret og forteller at vi er der for dem, både før og etter, hvis de har behov for oss. Vi tilbyr også hjelp til de som måtte ønske å komme seg ut av et tvangsekteskap. Det er mange av dem. Skeiv Verden ser også faren ved tvangsekteskap for de av medlemmene sine som opplever det.– Det er en fare forbundet med å reise ut av Norge, for tvangsekteskapene blir ikke inngått her hjemme. Jeg skriver historien til et Skeiv Verden-medlem som vi var veldig involvert i og som vi forsøkte å hjelpe. Han valgte å gi etter for ekteskap for å bevare familiens ære og ble sendt til Kurdistan i Irak. Da mistet vi kontakten med han. Men en tid senere fikk vi beskjed om at han var drept. Han var blitt overkjørt av en bil flere ganger av familien og døde av skadene. Skeiv Verden fikk bekreftet av politiet i Kurdistan at det var snakk om et æresdrap.

Ondskap satt i system?

Å lese historiene til disse Skeiv Verden-medlemmene i «Lenket for livet?» er som å lese om ondskap satt i system. Ingse-Katrine Gravdal ønsker likevel ikke å male et bilde av foreldre som med lett hjerte tvinger, og i verste fall dreper, barna sine.– De er ikke onde mennesker. Alle foreldre vil det beste for barna sine og de har en tro på at dette er det beste. Derfor jobber Skeiv Verden også for å få innpass i familiene til disse ungdommene for å veilede. Dette er noe Skeiv Verden jobber med kontinuerlig.– Det er et vanskelig arbeide og noen ganger må vi finne alternative veier inn hvis familien stritter i mot. Da kan vi få innpass gjennom å veilede familiekontoret, ved Bufetat, eller barnevernet i prosessen. Men vi er samtidig avhengig av at familien er klar for og har et ønske om å forstå hva dette dreier seg om. Det er i den delen Skeiv Verden kommer inn. Vi forsøker å spre fakta og kunnskap, samt knuse myter om homofili. Mange foreldre mener tvangsekteskap er det beste middelet å bruke for å kurere homofili. På samme måte som i boka og erfaringsrapporten bruker Skeiv Verden organisasjonens egne erfaringer i dette arbeidet med familiene.– Og vi bruker ofte Kaltham Aleksander Lie som en ressurs. Han er landets første åpne homofile muslim, og har mange av de samme erfaringene som medlemmene vi må hjelpe. Nå man ser hvor godt Kaltham lever i dag vil det forhåpentligvis starte en refleksjon hos mange. Dette arbeidet tar tid, men det er verdt det, avslutter Ingse-Katrine Gravdal.