Ikke alle kvinner følger opp helsemyndighetenes anbefalinger om rutineundersøkelser mot livmorhalskreft. Særlig gjelder dette for lesbiske kvinner. Det kan være mange grunner til dette.

For å finne ut mer om årsakene gjennomfører Uni Research Helse på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet en spørreundersøkelse blant lesbiske kvinner i Norge.

Uni Research Helse inviterer lesbiske kvinner mellom 25 og 69 år som ikke har tatt celleprøve eller som har tatt celleprøver sjeldnere enn hvert tredje år til å bidra med erfaringer og synspunkter i et anonymt webbasert spørreskjema som det tar noen minutter å fylle ut.

Prosjektet, som er vurdert av Personvernombudet for forskning, gjennomføres ved Uni Research Helse med professor Kirsti Malterud som prosjektleder.

Formålet med screeningprogrammer mot kreft er å oppdage forstadier til kreft på et tidlig stadium, før det utvikles til kreft. I Norge innebærer screening mot livmorhalskreft tilbud om celleprøve hvert tredje år for alle kvinner i alderen 25-69 år.

Vil du være med i denne undersøkelsen, eller vite mer om opplegget, kan du klikke på lenken:  uniresearch