Joakim Aadland (Foto: Regnbuedagene i Bergen)
Joakim Aadland (Foto: Regnbuedagene i Bergen)

Lhbt-skolerer kommunene

Publisert

FRIs lokallag Bergen og Hordaland startet opp lhbt-skoleringskurs for kompetanseheving i Bergen kommune allerede i 2014.

Skoleringen tilbys både private og bedrifter i fylket, og er blitt til som et resultat av en undersøkelse om åpenhet på arbeidsplassen fra 2010, forteller Joakim Aadland, kommunikasjonsrådgiver og nestleder i FRI Bergen og Hordaland.

– Undersøkelsen viser at tre av ti homofile og åtte av ti bifile er i skapet på arbeidsplassen. Vi startet opp dette initiativet nettopp for å skape mer oppmerksomhet rundt inkluderingsarbeid rundt om på arbeidsplassene, og for å legge til rette for mer åpne arbeidsplasser, sier Joakim Aadland til Blikk nett.

Tre deler

Kompetansehevingskurset består av tre ulike deler: en informasjonsdel om kjønn og seksuell orientering, praktiske oppgaver knyttet til arbeidsplassen og så til slutt en del om normkritikk i et inkluderingsperspektiv, og informasjon om anti-diskrimineringsloven som kom i 2014.

– Responsen har først og fremst vært positiv. Det har hendt at noen har vært uenige i noen av perspektivene vi kommer med, men det tilhører sjeldenhetene. Deltakerne syns det er spennende at vi tar opp tidsaktuelle temaer. Mange forventer nok at vi skal ”slå ned åpne dører”, men så får de seg en liten aha-opplevelse underveis. Når vi har foredrag blir vi ofte booket inn på ny, sier Aadland.

Mange involverte

Ifølge Aadland har fylkeskommunen tatt eierskap til prosjektet og sørget for at det har blitt gjennomført i stor skala. I Bergen kommune har alle arbeidsmiljøutvalgene blitt lhbt-sertifisert, og i Hordaland Fylkeskommune har nærmest samtlige rektorer for videregående- skolene vært gjennom samme kurs.

– Det har også ledelsen i etat for bolig og inkludering, etat for psykisk helse og rustjenester, og ledelsen hos byråd for bolig, sosialt, og inkludering hos Bergen kommune, sier han.

FRI vedtok på landsmøtet tidligere i år at organisasjonen skal opprette en helhetlig skoleringspakke rettet mot arbeidslivet. Sammen med sentralstyret og Rosa Kompetanse Arbeidsliv, arbeider FRI Bergen og Hordaland nå med å videreutvikle prosjektet, og ser på muligheter for hvordan de skal kunne tilby lignende opplegg for bedrifter i hele landet.

Godt samarbeid

HR-leder i økonomi- og organisasjonsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Frode Mannsåker, sier at samarbeidet med FRI og Aadland har vært veldig bra.

– Tilbakemeldingene fra kursene med Joakim Aadland har vært veldig gode. Våre ledere har satt pris på hans direkte og humoristiske stil. Kunnskap om både de juridiske og normkritiske sidene ved lhbt-inkludering ser ut til å ha vært givende for våre ledere og tillitsvalgte, sier Frode Mannsåker og legger til at Hordaland fylkeskommune ønsker å fremstå som en inkluderende virksomhet uten diskriminering og mobbing.

– Det arbeides for tiden med en handlingsplan for likestilling, likeverd og inkludering, der lhbt-perspektivet er søkt ivaretatt. Vi har også hatt prosesser innenfor opplæringsavdelingen vår, for å motarbeide mobbing og diskriminering blant elever. Lhbt-informasjonen og lhbt-forståelsen er derfor viktig for fylkeskommunen, både som skoleeier og arbeidsgiver, sier han.