Lhbt-valget 2013: Arbeiderpartiet

Publisert

Vil partiet som du stemmer på, kutte eller øke støtten til LLH? Vil partiet at du skal kunne gifte deg i kirken? Og hva vil det gjøre med homomobbingen i skolen? Stortingsvalget mandag 9. september er også et lhbt-valg.

Arbeiderpartiet

Håkon Haugli (44), avtroppende stortingsrepresentant, rapportør for lhbt-saker i Europarådets parlamentarikerforsamling og leder av partiets homonettverk.

Vil Ap øke eller kutte støtten til lhbt-organisasjoner i Norge?

Vi har mangedoblet støtten til lhbt-arbeid siden 2005, og vi vil fortsatt øke støtten til lhbt-organisasjoner og -tiltak i Norge.

Hva vil Ap gjøre for at homofile skal få gifte seg i kirken?

Vi har programfestet at vi vil endre ekteskapslovens paragraf 16 til å bli livssynsnøytral, og ikke omtale eller regulere vigslere i Den norske kirke spesielt. Trossamfunnene vedtar sin egen liturgi. Med skillet mellom stat og kirke, er det ikke naturlig at Stortinget instruerer trossamfunn og like lite naturlig at vi opprettholder en diskriminerende unntaksbestemmelse i loven. Men Aps holdning er klar: Den norske kirke bør vie to personer av samme kjønn.

Hva vil Ap gjøre med lhbt-mobbing i skolen?

I programmet vårt skriver vi generelt om mobbing at vi vil «ansvarliggjøre voksenpersoner, styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre, etablere kommunale beredskapsteam og innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker. Fylkeskommunene må inngå avtaler med kommunene som sikrer at de videregående skolene har en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste.» Når det gjelder lhbt-ungdom spesielt, står det: «Lærere og helse- og omsorgsarbeidere bør få økt kompetanse om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) og de utfordringene lhbt-ungdom generelt, og særlig i innvandrermiljøer, møter.»

Hva vil Ap gjøre for å bedre situasjonen for transpersoner?

Vi har programfestet at transpersoner bør få anledning til å endre sitt juridiske kjønn uten krav til sterilisering. Praksisen med sterilisering er ulovfestet og menneskerettsstridig og må ta slutt.

Hvordan vil Ap stoppe hivsmitten blant menn som har sex med menn?

Homonettverkets holdning er klar: Vi vil fjerne straffelovens paragraf 155. Vi mener den bidrar til mindre åpenhet og usynliggjøring, faktorer som direkte fører til økt smittefare. Arbeidet som Helseutvalget og andre gjør, er viktig. Det samme er opplysningsarbeid, en god skolehelsetjeneste, seksualundervisning og at kondomer er lett tilgjengelig.

78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff. Hvordan vil Ap jobbe for å stoppe dette?

Da Ap overtok Utenriksdepartementet i 2005, var lhbt-rettigheter ingen viktig utenrikspolitisk prioritering for Norge. Det er det blitt. Norge har sammen med blant annet Sør-Afrika, satt lhbt-rettigheter på FNs dagsorden. Vi har jobbet med temaet i Europarådet, og vår stats- og utenriksminister har tatt opp temaet med mange utenlandske statsleder. Utenriksminister Espen Barth Eide var tidligere i år vert for verdens største FN- konferanse om lhbt. Norske ambassader bistår også lhbt-organisasjoner i mange land, og flere norske ambassadører har deltatt i Pride-marsjer.

Hva vil Ap gjøre for å støtte lhbt-kampen i Russland i forkant av vinter-OL?

Ap vil bruke enhver mulighet til å si fra til russiske myndigheter. Vi vil støtte det viktige arbeidet som sivilsamfunnet, lhbt-organisasjoner og brede menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International gjør. Vi vil også utfordre idrettsorganisasjonene, og særlig Norges olympiske komité, til å reise temaet i IOC og på andre arenaer der det er relevant.