Lhbt-valget 2013: Høyre

Publisert

Vil partiet som du stemmer på, kutte eller øke støtten til LLH? Vil partiet at du skal kunne gifte deg i kirken? Og hva vil det gjøre med homomobbingen i skolen? Stortingsvalget mandag 9. september er også et lhbt-valg.

Høyre

Bjørgulv Borgundvaag (37), politisk rådgiver for familie- og kulturfraksjonen i og leder i homonettverket Åpne Høyre.

Vil Høyre øke eller kutte støtten til lhbt-organisasjoner i Norge?

Høyre har foreslått økt støtte til Harry Benjamin ressurssenter, og til organisasjonen Sex og politikk, som jobber med seksualopplysning. Vi er opptatt av at lhbt-organisasjonene evner å løfte fram hele bredden av utfordringer på lhbt-feltet, og generelt at all offentlig støtte brukes målrettet.

Hva vil Høyre gjøre for at homofile skal få gifte seg i kirken?

Høyre støttet innføringen av vår felles ekteskapslov. Det var tverrpolitisk enighet i Stortinget om det nylig gjennomførte kirkeforliket som skiller kirke og stat i Norge. Det betyr at dette nå er et anliggende for kirken selv. Åpne Høyre er glad for at flertallet i Kirkens samlivsutvalg går inn for likekjønnet vielse, og vi håper kirkens organer behandler saken så raskt som mulig.

Hva vil Høyre gjøre med lhbt-mobbing i skolen?

Høyre mener mobbing i skolen er uakseptabelt uansett årsak. Her påhviler det lærere og skoleledere et stort ansvar. Tydelige rutiner på hver enkelt skole for hvordan arbeidet mot mobbing skal organiseres er nødvendig for å kunne håndtere uønskete hendelser. Høyre er også opptatt av skoleleders ansvar overfor lærerkollegiet i å tørre å fronte nulltoleranse.

Hva vil Høyre gjøre for å bedre situasjonen for transpersoner?

Vi har foreslått økt støtte til Harry Benjamin Ressurssenter og mener det bør bli enklere å få nytt personnummer etter kjønnsbekreftende operasjon.

Hvordan vil Høyre stoppe hivsmitten blant menn som har sex med menn?

Høyre vil avkriminalisere frivillig sex mellom samtykkende voksne og bringe norsk lovgivning i overensstemmelse med FNs anbefalinger. Høyre er opptatt av å styrke det forebyggende arbeidet og få avdekket mørketallene for hivsmitte. Vi vet at mange menn som har anonym/tilfeldig sex på sauna eller utendørs ikke definerer seg som homofile og faller utenfor informasjons- og testtilbud som spres gjennom homoorganisasjoner og skeive utesteder. Franske tall viser at lavterskel hivtesting er effektivt for å avdekke mørketall. Høyre har foreslått økte midler til lavterskeltesting på sauna, dessverre stemte regjeringen ned forslaget.

78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff. Hvordan vil Høyre jobbe for å stoppe dette?

Høyre støtter politikken hvor norske myndigheter legger vekt på å ha kontakt med lhbt-organisasjoner lokalt og mener dette bør tas et skritt videre, ved at det offisielle Norge forsøker å legge inn besøk hos menneskerettighets- og lhbt-organisasjoner ved statsbesøk i utlandet.

Hva vil Høyre gjøre for å støtte lhbt-kampen i Russland i forkant av vinter-OL?

Vi tror positiv støtte til skeive utøvere og mangfoldskampanjer vil være mer effektivt enn boikott og negativ fordømmelse.

Hva mener Høyre om surrogati?

Høyre er mot surrogati fordi vi mener barnets rett til å kjenne sine biologiske foreldre må veie tyngst. Vi har imidlertid kjempet for at barn født i utlandet før norsk regelverk ble presisert, skal få samme rettigheter i Norge som andre barn, vi vil ikke straffe barn for foreldrenes handlinger. Bruk av surrogatmødre reiser mange vanskelige etiske spørsmål, særlig i forhold til fattige land. Høyre vil ikke oppmuntre til surrogati i utlandet, men mener hver familie selv må vurdere hvordan de vil forholde seg til denne muligheten, slik det er på en rekke andre områder der norsk og utenlandsk lovgivning er ulik.