Lhbt-valget 2013: Kristelig folkeparti

Publisert

Vil partiet som du stemmer på, kutte eller øke støtten til LLH? Vil partiet at du skal kunne gifte deg i kirken? Og hva vil det gjøre med homomobbingen i skolen? Stortingsvalget mandag 9. september er også et lhbt-valg.

Kristelig folkeparti

Øivind Håbrekke (43), stortingsrepresentant og andre nestleder i familie- og kulturkomiteen:

Vil KrF øke eller kutte støtten til lhbt-organisasjoner i Norge?

Vi har støttet regjeringens forslag til bevilgninger på dette området og har ingen planer om noe annet.

Hva vil KrF gjøre for at homofile skal få gifte seg i kirken?

Dette må kirken selv få avgjøre. Som andre trossamfunn må de ha frihet til å avgjøre sitt syn og ståsted i dette spørsmålet.

Hva vil KrF gjøre med lhbt-mobbing i skolen?

KrF har vært en pådriver for antimobbekampanjer i skolen, og vi startet en landomfattende kampanje. Å bekjempe mobbing er viktig uansett grunnlaget for den. Men det er viktig å være spesielt oppmerksom på bruk av skjellsord som «homo» og «homse» og slå ned på det. Vi ønsker å etablere et mobbeombud i hvert fylke. Vi tror at det gjør oss flinkere til å se mobbing som også går på seksuell orientering.

Hva vil KrF gjøre for å bedre situasjonen for transpersoner?

Vi har ingen spesielle forslag til tiltak for denne gruppa, men det er en del av arbeidet for mangfold og respekt for forskjeller i samfunnet. Skolen må gjøre en viktig jobb med å informere om ulike måter å leve sine liv på og ulike former for kjønnsutrykk.

Hvordan vil KrF stoppe hivsmitten blant menn som har sex med menn?

Bevisstheten rundt seksuell atferd må økes, og unge må utrustes til å ta bevisste valg. I tillegg er det viktig med informasjon rettet spesielt mot risikogruppene. KrF er villige til å vurdere paragraf 155 på nytt, men vi synes det er viktig å understreke enkeltmenneskets ansvar.

78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff. Hvordan vil KrF jobbe for å stoppe dette?

Dette må vi ta opp både i vår bilaterale kontakt med de landene det gjelder, og i alle internasjonale fora Norge deltar i. KrF har tatt opp spørsmålet i Stortinget og med utenriksministeren. Det vil vi fortsette med.

Hva vil KrF gjøre for å støtte lhbt-kampen i Russland i forkant av vinter-OL?

Vi bør fortsette å ta opp dette spørsmålet med Russland.

Hva mener KrF om surrogati?

Krf er imot surrogati. Vi mener at det er i strid med barns, kvinners og samfunnets interesser.