Lhbt-valget 2013: Rødt

Publisert

Vil partiet som du stemmer på, kutte eller øke støtten til LLH? Vil partiet at du skal kunne gifte deg i kirken? Og hva vil det gjøre med homomobbingen i skolen? Stortingsvalget mandag 9. september er også et lhbt-valg.

Rødt

Bjørnar Moxnes (31), leder og 1. kandidat i Oslo.

Vil Rødt øke eller kutte støtten til lhbt-organi- sasjoner i Norge?

Rødt støtter dette arbeidet fullt ut og ønsker derfor minst like mye støtte som i dag.

Hva vil Rødt gjøre for at homofile skal få gifte seg i kirken?

Rødt ønsker å stille krav til tro- og livssynssamfunn om å godta homofile ekteskap for å få statsstøtte.

Hva vil Rødt gjøre med lhbt-mobbing i skolen?

Rødt ønsker økt informasjon i skolen, og selvsagt bekjempelse av all mobbing som baserer seg på hvem du elsker eller hva slags kjønnsuttrykk du har.

Hva vil Rødt gjøre for å bedre situasjonen for transpersoner?

Behandlingstilbudet til transpersoner i Norge ligger i hendene til noen få personer. Rødt vil endre lovverket i tråd med blant annet anbefalinger fra Europarådets menneskerettighetskommissær og vil fjerne vilkåret om sterilisering for kjønnsbekreftende behandling.

Hvordan vil Rødt stoppe hivsmitten blant menn som har sex med menn?

Det trengs en ny hivpolitikk som fokuserer på smittereduksjon ved prevensjon- og folkeopplysningsarbeid, i stedet for straffeforfølgelse av hivsmittete. Paragrafen må derfor fjernes og vi må huske at hiv er et virus, ikke en forbrytelse.

78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff. Hvordan vil Rødt jobbe for å stoppe dette?

Rødt jobber for at alle som trenger asyl skal få det, og vi ser at lhbt-personer er av de som trenger det mest, men som i flere tilfeller ikke blir trodd. Utlendingsloven skal håndheves slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl.

Hva vil Rødt gjøre for å støtte lhbt-kampen i Russland i forkant av vinter-OL?

For Rødt er det viktig at vi lytter til lhbt-personene i Russland og finner ut hva som er best for dem. Det er langt viktigere det som skjer i de 50 andre ukene enn akkurat rundt OL, og vi er mer opptatt av de som bor i Russland enn de som reiser til et gigantisk idrettsarrangement. Norge må også i denne saken se på sine lover, for det kan komme asylsøkere fra Russland som vi må være klare til å gi asyl.

Hva mener Rødt om surrogati?

Rødt mener det norske forbudet mot surrogati må følges opp og også gjelde de foreldre som reiser til land der praksisen er lovlig. Surrogati er et beklagelig blindspor i kampen for at homofile skal anerkjennes som fullverdige mennesker. Derimot er adopsjon et alternativ som det burde legges til rette for på en helt annen måte enn i dag. Rødt etterlyser at regjering og storting følger opp fine ord om satsing på global kvinnehelse ved å si nei til å utsette kvinners helse for fare via surrogati. Til syvende og sist handler det ikke om rike menneskers rett til å kjøpe seg genetiske etterfølgere, men om kvinners rett til liv, helse, sikkerhet og verdighet.