Lhbt-valget 2013: Senterpartiet

Publisert

Vil partiet som du stemmer på, kutte eller øke støtten til LLH? Vil partiet at du skal kunne gifte deg i kirken? Og hva vil det gjøre med homomobbingen i skolen? Stortingsvalget mandag 9. september er også et lhbt-valg.

Senterpartiet

Olov Grøtting (53), stortingsrepresentant, medlem i familie- og kulturkomiteen og politisk nestleder i Hedmark.

Vil Sp øke eller kutte støtten til lhbt-organisasjoner i Norge?

Vi har ingen hensikter om å kutte støtten. Vi har heller ikke programfestet å skulle øke støtten, men vi er opptatt av at organisasjoner skal ha gode rammebetingelser generelt.

Hva vil Sp gjøre for at homofile skal få gifte seg i kirken?

Vi hadde virkelig ikke ønsket å skille kirken fra staten, for da hadde vi hatt en mulighet til å få være med på å utvikle kirken. Homofile skal ha like rettigheter som andre, også innenfor kirken. Men nå er det ikke så mye vi får gjort. Jeg skulle ønske at vi hadde en liberal folkekirke.

Hva vil Sp gjøre med lhbt-mobbing i skolen?

Jeg har ikke oppskriften på hva vi skal gjøre konkret, men vi må fokusere på mobbing og psykisk helse, og sette i verk tiltak.

Hva vil Sp gjøre for å bedre situasjonen for transpersoner?

Nå er det vedtatt en lov mot diskriminering av transpersoner, det er viktig at all diskriminering stoppes. En innføring av tredje kjønn har vi ikke tenkt gjennom nok til å si om det er nødvendig for å ivareta transpersoners rettigheter.

Hvordan vil Sp stoppe hivsmitten blant menn som har sex med menn?

I forbindelse med alle seksuelt overførbare syk- dommer, så burde vi kjøre Vær varsom- kampan- jer som oppfordrer til bruk av beskyttelse. Helsesøster kan brukes mer for de unge som har spørsmål om seksuell aktivitet og sykdommer. Jeg synes straffelovens paragraf 155 kan stå. Det må være en selvfølge at en ikke med vitende og vilje utsetter andre for risiko.

78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff. Hvordan vil Sp jobbe for å stoppe dette?

Vi er tydelige på at Norge fortsatt må spille en rolle i menneskerettighetsspørsmål i de land vi gjør forretninger med, men også andre land. Vi deltar i en god del internasjonale fora og der må vi løfte fram disse spørsmålene.

Hva vil Sp gjøre for å støtte lhbt-kampen i Russland i forkant av vinter-OL?

Jeg kan ikke her og nå si at vi skal boikotte, men vi må markere at vi er uenige i disse spørsmålene.

Hva mener Sp om surrogati?

Vi er imot surrogati. De etiske spørsmålene og flytting av grenser ligger til grunn. Det er veldig vanskelig å håndheve en surrogatipolitikk uten å komme inn på bruk av mennesker og bruk av fattige.